Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ocak ayı ihracat rakamlarını 1 Şubat 2012 Çarşamba günü Odamız konferans salonunda düzenlenecek basın toplantısı ile Ülkemiz kamuoyuna duyurulacaktır.

Odamızda yapılacak bu toplantıya tüm üyelerimiz davetledir.

Program:
Tarih: 1 Şubat 2012 Çarşamba
Saat: 10:30
Yer: İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu
 

   T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen  18.10.2011 tarih ve 120007301 sayılı Libya Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti konu yazısında;

“Bilindiği üzere. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN başkanlığında, Bakanlığımız koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ile, Türkiye’nin Libya ile ticari ve ekonomik işbirliği imkanlarının artırılması ve ihracatçı firmalarımızın dış pazar paylarında artış sağlanması amacıyla, 24 Ekim 2011 tarihinde anılan ülkeye yönelik olarak bir Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı gerçekleştirilecektir.

   Girişimcilerimize potansiyel iş fırsatları sunan Libya'da, pazar payımızın artırılması ve bölgeye yönelik yeni ihracat imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu Heyete inşaat malzemeleri, müteahhitlik, ilaç ve tıbbi malzemeler, gıda, makine, otomotiv, petrol ürünleri, mücevherat, elektrik ve elektronik ürünler başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden firmalarımız katılabilecektir.

 Söz konusu Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı kapsamında, Türkiye'den ve anılan ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenecek İş Formunun yanı sıra, Türk ve Libyalı girişimciler arasında iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, bahse konu Program, gerek anılan pazara girmek isteyen gerekse pazar paylarını daha da arttırmayı amaçlayan firmalar için önemli bir fırsat oluşturmaktadır.

  Bilgilerini ve keyfiyetin üyelerinize duyurularak Libya Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti'ne katılmak isteyen firmalarımızın 20 Ekim 2011 Perşembe günü mesai bitimine kadar aşağıda irtibat bilgileri yer alan İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği'ne başvurmalarının sağlanması hususunda gereğini rica ederim.” Denilmektedir.

Bilgi alınmasını rica ederiz.

İMMİB Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesi

Abdullah KESKİN

 Tel:0212 454 09 07

 E-Posta:Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 Web:wwww.immib.org.tr  

 

 

Dünya Gümrük Örgütü bünyesinde imzalanan Geçici ithalat Sözleşmesi kapsamında milletlerarası ticareti kolaylaştırıcı bir enstrüman olarak ihdas edilmiş bulunan ATA karneleri taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızm, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

ICC/WCF (Milletlerarası Ticaret Odası/Dünya Odalar Federasyonu) yönetiminde, uluslar arası teminat altında bulunan ATA karneleri ile gelen eşya için geçici ithalat işlemi sırasında,gümrüklerce başka bir belge talep edilmemekte, bu suretle dış ticaret işlemlerinde büyük ölçüde zaman ve para tasarrufu sağlanmaktadır.


ICC/WCF verilerine göre; 2009 yılında Sözleşme tarafı 71 ülke tarafından düzenlenen yaklaşık150.000 adet ATA karnesi ile 15 milyar Amerikan Doları değerinde eşyanın geçici ithalatı yapılmıştır.


Ülkemizde ise ATA karnesi işlemleri Birliğimiz tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda,ATA karnelerinin ülkemizde dış ticaret ile iştigal eden firmalar tarafından kullanımını teşvik etmek amacıyla, Birliğimizce talep edilen teminat miktarlarında Temmuz 2011'den itibaren yürürlüğe giren Uygulama Esaslarıyla büyük ölçüde indirim sağlanmıştır.


ATA karnelerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Birliğimizce hazırlanan tanıtım broşürü ekte gönderilmekte olup, detaylı bilgi için (www.tobb.org.tr/TIR ve ATA Karnesi/ATA/Sayfalar) internet sayfasına başvurulabilir

 

Bilindiği üzere,4458 sayılı Gümrük Kanununa 6111 sayılı Kanun ile eklenen 244 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Gümrük Kanununda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezalar hakkında; yükümlü veya ceza ile uzlaşabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin 3 üncü fıkrası ile de, anılan madde kapsamında yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmış olup, söz konusu Yönetmelik27/8/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
 
Uzlaşma, idare ile yükümlüler arasında ortaya çıkan ihtilafların yargı yoluna başvurulmadan, görüşme yoluyla çözümlenmesini öngören bir müessesedir. Uzlaşma idareye; yükümlüden istenilen gümrük vergileri ve cezalarının bir kısmından vazgeçilmesi karşılığında, vergi alacağının hemen tahsil edilmesi imkânını sağlamakta, bu sayede yargı sürecinin uzaması nedeniyle doğacak sıkıntılar önlenmekte ve çok sayıda davanın takip külfeti de ortadan kaldırılmaktadır. Yükümlü açısından konu değerlendirildiğinde, yargıya gitmesi halinde faizleriyle birlikte daha büyük tutarlara ulaşabilecek vergi ve ceza borçlarının uzlaşılan kısmını ödemek suretiyle kalanından ve dava takip külfetinden kurtulmaktadır. Diğer taraftan, uzlaşma müessesesi sayesinde vergi mahkemelerinde gereksiz iş yükü oluşması da önlenmektedir.
 
Mezkûr Yönetmelik hükümleri uyarınca, beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen veya gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Gümrük Kanununda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezaların tümü uzlaşma kapsamında bulunmaktadır.
 
Bu itibarla, Gümrük idaresince tahsili gereken alacaklara ilişkin ihtilaf ve uyuşmazlıkların dava konusu edilmeden çözümlenmesi, ticaret erbabı ve ilgili serbest meslek erbabınca uzlaşma müessesesinden azami istifade edilmesi önem arz etmektedir.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama