logo_kosgeb

Avrupa Komisyonu Lizbon Stratejileri doğrultusunda, ekonomik büyümenin merkezine koyduğu KOBİ'lere yönelik olarak, toplam bütçesi 3.6 milyar avro olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı'nı (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) geliştirmiştir. Yeni program kapsamında Avrupa Bilgi Merkezleri (Euro Infor Centers EIC) ile Yenilik Aktarım Merkezleri (Innovation Relay Centers - IRC)'lerin tek bir çatı altında toplanarak İş ve Yenilik Destek Hizmet Birimleri Ağı (Bussiness and Innovation Support Services Netwok) olarak adlandırılan yeni bir KOBİ ağı oluşturulmasına karar verilmiştir.

Ağ kapsamında hizmet sunulan bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin yeni pazarlara açılmalarını sağlamak, yeni iş fırsatları yaratmalarına yardımcı olmak, AB Mevzuatı başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirilmelerini sağlamak gibi hedefler doğrultusunda işletmeler hizmet vermek amacıyla Enterprise Europe Network (EEN) - Avrupa İşletmeler Ağı oluşturulmuştur. Proje kapsamında faaliyet gösteren kosorsiyumlar aracılığıyla 40'dan fazla ülkede yaklaşık 600 kuruluş ve 4.000 uzman personel ile söz konusu hedefler doğrultusunda işletmelere hizmet verilmektedir.

Ülkemizde Sanayi Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Odaları ve Üniversitelerin işbirliği ile kurulan, Doğu Marmara "East Marmara Network", İstanbul-Trakya "Ist-Businnova", Anadolu "Bsn-Anadolu", Karadeniz "BBISC", Ege "Ebic Ege", Akdeniz "Bsn-Med", Gap Bölgesi "Gapsun" konsorsiyumları bünyesindeki 35 merkez ile KOBİ'lere ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

KOSGEB Bursa İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü (İGEM) koordinatörlüğünde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), KOSGEB Gebze TEKMER, Uludağ Üniversitesi ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kocaeli ABİGEM A.Ş.'nin de ortak olarak içinde yer aldığı bir Konsorsiyum kurulmuş ve Doğu Marmara Bölgesi'ni kapsayan bir hizmet ağı oluşturulmuştur. Bunun yanısıra Eskişehir ve Sakarya'da olmak üzere 2 adet İrtibat ofisi açılmıştır.

Doğu Marmara Avrupa İşletmeler Ağı proje kapsamında bölgemiz KOBİ'lerine sunduğu hizmetler başlıca şunlardır:

  • Firmaya özel olarak gerçekleştirilen ve firmaların mevcut durum analizlerinin yapılması, böylece ihtiyaç duyduğu teknolojileri açığa çıkarmak için yapılan teknoloji değerlendirmeleri,
  • Teknoloji ihtiyaçları olan ve/veya mevcut teknolojilerini geliştirmek isteyen firmalara yönelik olarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Ağ kapsamında faaliyet gösteren diğer işletmelerle işbirliği ve ortaklık imkanları; bu kapsamda lisans anlaşmaları yapılması, know-how satımı/alımı, insan kaynağı değişimi, tasarım ve bilgi teknolojisi konularında destek sağlamaya yönelik hizmetler,
  • Bölgemizdeki KOBİ'lerin Ağ kapsamında faaliyet gösteren işletmelerle ticari işbirlikleri sağlamalarına yönelik hizmetler; bu kapsamda firmaların yurtdışı pazarlarını genişletmelerine yönelik distribütörlük, karşılıklı üretim, lojistik ve tedarik, franchising ve yan sanayi üretimine yönelik ortaklık kurmalarının yolunu açan bir Ticari İşbirliği Veritabanı oluşturulması
  • Ticari İşbirliği Veritabanında yer alan işletmeler tarafından sunulan ve bu işletmelere sunulan Teknoloji ve ticari ortaklık tekliflerinin Ağa ait sistemde yayınlanması,
  • Yine Ticari İşbirliği Veritabanında yer alan işletmelerin Ağ kapsamındaki diğer işletmelerle yüz yüze gelmelerine yönelik uluslararası eşleştirme etkinlikleri ve ticari ya da teknolojik proje pazarlarının düzenlenmesi,
  • AB 7. Çerçeve Programları, ARGE fonları, AB fonları ve mali yardımları gibi AB direktif ve mevzuatı hakkında genel bilgilendirme amaçlı ücretsiz Seminerler ve Paneller,
  • Kalite eğitimleri, dış ticaret eğitimleri gibi iş yaşamına yönelik teknik konularda, ayrıca AB fonlarına proje hazırlamaya yönelik Atölye Çalışmaları ve Bilgi Günleri.

Üyelerimiz bahsedilen uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmeleri ve bilgi için http://www.een-emn.org internet sitesini kullanabilir ayrıca aşağıdaki iletişim bilgileri bulunan birimlerden bilgi edinebilirler.

KOSGEB Bursa İGEM Müdürlüğü
- Seminerler, Paneller ve Atölye Çalışmaları için Elif DURUTAN 0 224 443 27 42 / 1511
- Ticari İşbirliği Veritabanına Kayıt ve Eşleştirmeler için Barış ALURAL 0 224 443 27 42 / 1517
- Ticari ya da Teknolojik Proje Pazarlarında yer almak için D. Erşat GÜZEL 0 224 443 27 42 / 1518

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama