Dünya Gümrük Örgütü bünyesinde imzalanan Geçici ithalat Sözleşmesi kapsamında milletlerarası ticareti kolaylaştırıcı bir enstrüman olarak ihdas edilmiş bulunan ATA karneleri taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızm, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

ICC/WCF (Milletlerarası Ticaret Odası/Dünya Odalar Federasyonu) yönetiminde, uluslar arası teminat altında bulunan ATA karneleri ile gelen eşya için geçici ithalat işlemi sırasında,gümrüklerce başka bir belge talep edilmemekte, bu suretle dış ticaret işlemlerinde büyük ölçüde zaman ve para tasarrufu sağlanmaktadır.


ICC/WCF verilerine göre; 2009 yılında Sözleşme tarafı 71 ülke tarafından düzenlenen yaklaşık150.000 adet ATA karnesi ile 15 milyar Amerikan Doları değerinde eşyanın geçici ithalatı yapılmıştır.


Ülkemizde ise ATA karnesi işlemleri Birliğimiz tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda,ATA karnelerinin ülkemizde dış ticaret ile iştigal eden firmalar tarafından kullanımını teşvik etmek amacıyla, Birliğimizce talep edilen teminat miktarlarında Temmuz 2011'den itibaren yürürlüğe giren Uygulama Esaslarıyla büyük ölçüde indirim sağlanmıştır.


ATA karnelerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Birliğimizce hazırlanan tanıtım broşürü ekte gönderilmekte olup, detaylı bilgi için (www.tobb.org.tr/TIR ve ATA Karnesi/ATA/Sayfalar) internet sayfasına başvurulabilir

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama