İlgi: TOBB'nin 14.11.2018 tarih ve 17043 sayılı yazısı

Bilgileriniz olduğu üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (ihracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tebliğ'in uygulanması ile ilgili Odalardan gelen başvurular TOBB incelenerek ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Bu itibarla, bahse konu Tebliğ'in birinci fikrasına dayanılarak ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Genelge, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge'ye TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) üst panelindeki "TOBB Birimleri" altında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü başlığındaki "Duyurular"(https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2699&lst=DuyurularListesi) kısmından ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama