İlgi: TOBB'nin 24.01.2019 tarih ve 884 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; 09.01.2019 tarihli ve 30650 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün Mamülleri ve Alkollü içkilerin Satışına ve Sunuşuna ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedellerini içeren 17.01.2019 tarih ve 36612508-482.01.02-E.132625 sayılı yazı ekte gönderilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

EK : Süre Uzatım 

Site içi arama