Katılım öncesi mali yardım aracı (IPA II) Sivil Toplum Sektörü kapsamında Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönem teklif çağrısı 10 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanmıştır. Toplam bütçesi 3 Milyon Avro olan hibe programı ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye'den; dernekler, vakıflar, dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen kooperatifler ve AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların geliştirecekleri projelere en az 60 bin Avro, en fazla 100 bin Avro hibe desteği sağlanacaktır.

Hibe programına son başvuru tarihi 17 Eylül 2019 saat 17:00 olup başvuruların Merkezi Finans İhale Birimi'ne yapılması gerekmektedir. Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönemi ile ilgili başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuru dokümanlarına Avrupa Birliği Başkanlığı'nın web sayfasından (https://www.ab.gov.tr/51722.html) ulaşılabilmektedir.

İlgili paydaşlarımıza önemle duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama