KOSGEB’in KOBİ Bilgi Beyannamesi doldurma ve onay süreci ile ilgili olarak 3 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır.

  1. İşletme Adı, İşletme türü, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Vergi Dairesi İli, Adresi, Nace Kodu bilgileri, Net satış hasılatı ve mali bilanço toplamı (Şahıs işletmelerinde Dönem İçi Hasılat) bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan web servis aracılığı ile otomatik olarak getirilecek ve işletme tarafından düzenleme yapılmasına izin verilmeyecektir. Bütün sektörleri destek kapsamı dışında olan işletmeler de KOSGEB veri tabanına kaydolarak beyanname doldurabileceklerdir. Bu işletmelerin beyannameleri onaylanırken İşletme “KOBİ’dir. Fakat KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet göstermemektedir.” veya “Bu yılın verilerine göre KOBİ değil, geçen yılın verilerine göre KOBİ’dir. Fakat KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet göstermemektedir.” Seçenekleri eklenmiştir. Söz konusu seçenekler seçilerek beyanname onayı verilen işletmeler program/destek başvurusunda bulunamayacaklardır.
  2. Yıllık İş Birimi Bilgisi, şahıs işletmeleri ve bağımsız limited şirketler için SGK web servisinden otomatik olarak getirilecek ve işletme tarafından düzenleme yapılmasına izin verilmeyecektir. Ortak/Bağlı İşletmeler ve A.Ş. statüsündeki işletmeler için ise 4A prim gün sayısı SGK web servisinden otomatik olarak getirilecek, 4B prim gün sayısı ise işletmeden beyan usulü alınacaktır.
  3. İşletme yetkililerinin Kimlik bilgileri MERSİS/ESBİS web servislerinden otomatik getirilecektir. Unvan, Cep Telefonu, E-Posta, Temsil Yetkisi ve İmza atıp atamayacağı verileri KOBİ tarafından doldurulacaktır. MERSİS/ESBİS web servislerinden gelen yetkililer haricinde ekleme ve çıkarma işlemine izin verilmeyecektir.
  4. Kobi Bilgi Dokümanı alınmayacaktır.
  5. İşletme tarafından Ticaret Sicil /Esnaf Sicil gazetesi sisteme yüklenecektir imza beyannamesi/sirküleri ise alınmayacaktır.
  6. Beyanname KOBİ tarafından onaylandıktan sonra ekleriyle beraber versiyonlanacak ve işletme tarafından düzenlemeye kapatılacaktır.
  7. Beyannamenin değerlendirilebilmesi için bütün verilerin otomatik olarak ilgili kurumlardan temin edilebildiği durumlarda, beyanname otomatik olarak sistem tarafından onaylanacak ve evrak kaydına alınacaktır. Diğer durumlarda Uzmanlar onay bekleyen işlemler sayfasındaki onay bekleyen KOBİ beyannameleri listesinden ilgili beyannameyi onaylayabilecek veya düzenlemeye açabilecektir. Beyanname onayı yapıldıktan sonra beyannameler ekleriyle beraber otomatik olarak evrak kaydına alınacaktır.
  8. Beyannamenin onaylanması halinde onaylandığına ilişkin metin, düzenlemeye açılması halinde ise uzman tarafından girilecek açıklama metni KOBİ’ye sistem tarafından e-Posta aracılığı ile iletilecektir.
  9. Sistemin devreye alınma tarihinden önce doldurulmuş ve evrak kaydına alınmış beyannameler onay bekleyen işlemler sayfasında görüntülenemeyecektir. Bu beyannamelere ait işlemler Kobi Beyannamesi İşlemleri sayfasından yapılacaktır.

Beyanname doldurma işlemine ait sunum ekte yer almaktadır.

EK: KOBİ Beyanname Doldurma Sunumu'na erişmek için tıkyanız.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama