İlgi: TOBB’nin 26.03.2020 tarihli ve 3275 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; Covid-19 virüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın 24.03.2020 tarihli Ek Genelgesi'nde marketlerle ilgili alınması gereken tedbirlere yer verildiği, belirtilen tedbirlere hangi işyerlerinin dâhil olduğuna ilişkin tereddüdün giderilmesi için 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerinin dikkate alınması gerektiği değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, anılan Kanun'un Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının ç bendi "büyük mağaza" ifadesini "Hangi ad altında olursa olsun, tüketim mallarının kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, en az dört yüz metrekare satış alanına sahip işletme" şeklinde tanımlandığı belirtilmektedir.

Sonuç olarak, İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde, 24.03.2020 tarihli Genelge'de bahsi geçen ve önem arz eden kurallar kapsamına, büyük mağaza niteliğine sahip olmayan işletmelerin dâhil olmadığı sonucuna ulaşıldığı bildirilmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama