Bilindiği üzere, “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” 13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti ile iştigal eden işletmelerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için Ticaret Bakanlığı’nın “İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemi” üzerinden Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvurarak 31.08.2020 tarihine kadar yetki belgesi almaları zorunlu kılınmıştır.

İlgili Yönetmeliğin yetki belgesi verilmesinde aranan şartları tanımlayan 6. maddesinin 1. fıkrası (d) bendi gereği “Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması” zorunlu tutulmuştur.

Üyelerimizin söz konusu Yönetmeliğe uyum sağlayarak gerekli olan yetki belgesini almalarını temin etmek amacıyla; Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) mesleki yeterlilik belgesi için Odamız tarafından başvuru alınmakta ve gelen başvurulara göre Odamızda sınav yapılarak mesleki yeterlilik belgesi çalışmaları yürütülmektedir. Söz konusu mesleki yeterlilik belgesine ihtiyaç duyan üyelerimizin en geç 19.06.2020 tarihine kadar Odamıza başvuruda bulunması gerekmektedir. Ayrıca, yetki belgesi başvuru işlemleri konusunda da üyelerimize Odamızca destek sağlanmaktadır.

Siz değerli üyelerimizin yetki belgesi alarak mağduriyet yaşamadan faaliyetlerine devam etmesi hususunda bilgilerinize sunarız.

Detaylı Bilgi ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvurusu İçin:
Faruk ÖNER - İş Geliştirme Müdür Yardımcısı
Tel: 0224 714 8260, dahili:161

İlknur HAKSEVER - Memur
Tel: 0224 714 8260, dahili: 162

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama