İlgi: TOBB'nin 17/01/2019 tarih ve 619 sayılı yazısı

Bursa ilinde, çeşitli sektörler özelinde, Genel Müdürlüğünce seminer düzenleneceği, sonrasında katı lı mcı işletmelere plaket verileceği beyan edilerek adres istendiği, akabinde iş sağlığı ve. güvenliği mevzuat' adlı bir kitabın faturası ile bu adreslere kargo yoluyla gönderildiği yönünde Genel Müdürlüğümüze iletilen bildirimler son zamanlarda artmıştır. Bu tarz görüşmelerin dikkate alınmaması gerekmektedir. 

Üyelerimize duyurulur.

Site içi arama