Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde imzalanmış olup, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör olarak yetkilendirilmiştir.

COSME Programı kapsamında, "Fikri Mülkiyet ön tanı ve yenilikçi AB KOBİ'leri için patent koruma erişiminin iyileştirilmesi" (Intellectual property (IP) pre-diagnostic and improving Access to patent protection for innovative EU SMEs) proje teklifi çağrısı yayımlanmış olup, son başvuru tarihi 4 Eylül 2018’dir.

Söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekteki bilgi notunda yer almaktadır.

EK: Bilgi Notu'na erişmek için tıklayınız.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama