Ülkemizin aidat ödeyerek katılım sağladığı AB ÇP Programı kapsamında sunulan proje önerilerine dâhil olunması ve Avrupa Birliği Çerçeve Programlarının önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara kamu kurum/kuruluşları ile KOBİ’lerin üyeliğine TÜBİTAK tarafından 2020 ve 2021 yılları için üyelik desteği sunulmaktadır.

Destek ile ilgili duyuru metni ve üyeliğine destek sunulan ağların listesi aşağıda sunulmaktadır.

  1. Duyuru metni için tıklayınız.
  2. Desteklenebilecek ağ listesi için tıklayınız.

 

 

1 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup, söz konusu mevzuat değişikliği ile ilgili getirilen başlıca düzenlemelere ilişkin özet açıklamalar Ticaret Bakanlığı'nın http://ggm.ticaret.gov.tr/duyurular/gumruk-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-1-nisan-2020-tarihli internet sayfasında yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: TOBB’nin 26.03.2020 tarihli ve 3275 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; Covid-19 virüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın 24.03.2020 tarihli Ek Genelgesi'nde marketlerle ilgili alınması gereken tedbirlere yer verildiği, belirtilen tedbirlere hangi işyerlerinin dâhil olduğuna ilişkin tereddüdün giderilmesi için 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerinin dikkate alınması gerektiği değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, anılan Kanun'un Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının ç bendi "büyük mağaza" ifadesini "Hangi ad altında olursa olsun, tüketim mallarının kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, en az dört yüz metrekare satış alanına sahip işletme" şeklinde tanımlandığı belirtilmektedir.

Sonuç olarak, İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde, 24.03.2020 tarihli Genelge'de bahsi geçen ve önem arz eden kurallar kapsamına, büyük mağaza niteliğine sahip olmayan işletmelerin dâhil olmadığı sonucuna ulaşıldığı bildirilmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

İlgi: Bursa Valiliği’nin 27.03.2020 tarihli ve E.11658 sayılı yazısı.

İçişleri Bakanlığımızın Genelgeleri doğrultusunda, toplu taşıma araçlarına sınırlama getirilerek yolcu kapasitelerinin %50’si kadar yolcu taşıyabilme kuralı getirilmiş, personel servisleri ise bu sınırlamadan istisna tutulmuştu.

İlgide kayıtlı yazıda; ancak görülen lüzum üzerine personel ve işçi servislerinin de ruhsatlarında yazan yolcu kapasitelerinin %50’si oranında yolcu taşımalarına istisna uygulamasının İçişleri Bakanlığı’nın 26.03.2020 tarihli ve E.5899 sayılı yazısı ile sonlandırıldığı bildirilmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama