İlgi: TOBB’nin 26.03.2020 tarihli ve 3275 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; Covid-19 virüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın 24.03.2020 tarihli Ek Genelgesi'nde marketlerle ilgili alınması gereken tedbirlere yer verildiği, belirtilen tedbirlere hangi işyerlerinin dâhil olduğuna ilişkin tereddüdün giderilmesi için 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerinin dikkate alınması gerektiği değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, anılan Kanun'un Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının ç bendi "büyük mağaza" ifadesini "Hangi ad altında olursa olsun, tüketim mallarının kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, en az dört yüz metrekare satış alanına sahip işletme" şeklinde tanımlandığı belirtilmektedir.

Sonuç olarak, İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde, 24.03.2020 tarihli Genelge'de bahsi geçen ve önem arz eden kurallar kapsamına, büyük mağaza niteliğine sahip olmayan işletmelerin dâhil olmadığı sonucuna ulaşıldığı bildirilmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

İlgi: Bursa Valiliği’nin 27.03.2020 tarihli ve E.11658 sayılı yazısı.

İçişleri Bakanlığımızın Genelgeleri doğrultusunda, toplu taşıma araçlarına sınırlama getirilerek yolcu kapasitelerinin %50’si kadar yolcu taşıyabilme kuralı getirilmiş, personel servisleri ise bu sınırlamadan istisna tutulmuştu.

İlgide kayıtlı yazıda; ancak görülen lüzum üzerine personel ve işçi servislerinin de ruhsatlarında yazan yolcu kapasitelerinin %50’si oranında yolcu taşımalarına istisna uygulamasının İçişleri Bakanlığı’nın 26.03.2020 tarihli ve E.5899 sayılı yazısı ile sonlandırıldığı bildirilmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

İlgi: Bursa Valiliği'nin 27.03.2020 tarihli ve E.11660 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere ek olarak il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallara ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’nın 27.03.2020 tarihli Genelge yayınlandığı belirtilmekte olup, söz konusu genelge ekte yer almaktadır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

EK: İçişleri Bakanlığı'nın 27.03.2020 tarihli ve E.5929 sayılı Genelgesi'ne erişmek için tıklayınız.

 

AB İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programının ulusal koordinasyonu, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yürütülmektedir.

KOSGEB tarafından, "COSME 2020 Çalışma Programında yer alan kümelenme çağrıları"na yönelik olarak, ekteki program çerçevesinde 16-17 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul'da (Şişli Radisson Blu Otel'de) ve 19-20 Mart 2020 tarihlerinde Adana'da (Sheraton Grand Otel'de), COSME Kümelenme Eğitim Programları gerçekleştirilecektir.

Kümelenme çağrılarına ülkemizden KOBİ'lere hizmet sunan kurum/kuruluşlar (Üniversiteler, Teknokentler, Kümeler, Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları) başvuru yapabilecek olup, gerçekleştirilecek eğitimlerle çağrıların tanıtılması ve yapılacak başvuruların kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu eğitimlere katılmak isteyenlerin tercih edilen eğitim programı ve katılımcı bilgilerinin yazı ile KOSGEB'e ve e-posta ile Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine 12 Mart 2020 tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir.

Paydaşlarımıza duyurulur.

EK: Eğitim Programı için tıklayınız.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama