KOBİ'lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenerek gerek iş birliklerinin artırılması gerekse Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla TÜBİTAK tarafından "Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020)" açılmıştır.

Çağrı tanıtım broşürü aşağıda sunulmaktadır. Bahse konu çağrı kapsamında bir "Müşteri Kuruluş" ve en az bir "Tedarikçi Kuruluş" ortak başvuru yapabilecek olup, proje bütçesinin üst sınırı 2.500.000 TL olarak belirlenmiştir. Destek çağrısının son başvuru tarihi 17.08.2020'dir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

EK: Proje Destek Çağrısı Tanıtım Broşürü

Proje Destek Çağrısı Hakkında Detaylı Bilgi için tıklayınız.

 

İlgi: TOBB'nin 27.04.2020 tarihli ve 3995 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığından alınan bir yazıya atfen, Türkiye olarak 1991 yılından beri üyesi bulunduğumuz Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) tarafından ülkemizin Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı (KA/TF) ile mücadele sisteminin değerlendirildiği ve bu değerlendirme kapsamında ülkemizin ilk FATF değerlendirmesinin raporlamasının Şubat 2021 tarihinde yapılacağı bildirilmiştir.

FATF değerlendirmesi neticesinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması ve KA/TF ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve uluslararası yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin/şirketlerin Ek'te sunulan anketi doldurması gerekmektedir.

Bu kapsamda 5549 sayılı Kanunun "Bilgi ve Belge Verme" başlıklı 7. maddesi uyarınca, söz konusu anketin doldurularak en geç 10 Mayıs 2020 tarihine kadar Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. ve Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adreslerine ulaştırılması gerekmektedir.

Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren üyelerimize önemle duyurulur.

EK: Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Anketi için tıklayınız.

 

Ülkemizin aidat ödeyerek katılım sağladığı AB ÇP Programı kapsamında sunulan proje önerilerine dâhil olunması ve Avrupa Birliği Çerçeve Programlarının önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara kamu kurum/kuruluşları ile KOBİ’lerin üyeliğine TÜBİTAK tarafından 2020 ve 2021 yılları için üyelik desteği sunulmaktadır.

Destek ile ilgili duyuru metni ve üyeliğine destek sunulan ağların listesi aşağıda sunulmaktadır.

  1. Duyuru metni için tıklayınız.
  2. Desteklenebilecek ağ listesi için tıklayınız.

 

 

1 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup, söz konusu mevzuat değişikliği ile ilgili getirilen başlıca düzenlemelere ilişkin özet açıklamalar Ticaret Bakanlığı'nın http://ggm.ticaret.gov.tr/duyurular/gumruk-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-1-nisan-2020-tarihli internet sayfasında yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama