"Ülkemizde yapı müteahhitliği hizmeti verebilmek için gereken asgari şartlar belirlenmemiştir. Bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla " İmar Kanunu ile mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 5940 sayılı Kanun" ile bu hususa ilişkin düzenlemeler için önemli bir adım atılmıştır. Bahsi geçen kanuna dayanılarak hazırlanan "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik " Resmi Gazetenin 16/12/2010 tarih ve 27787 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmelik kapsamında oluşturulan Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) ile yapı ruhsatına tabi inşaat yapan inşaat ve tesisat müteahhitlerinin kayıt altına alınacağı ve İmar Kanunu kapsamında kusurlu işlem yapan müteahhitlerin ülke çapında faaliyetlerinin durdurulabileceği Müteahhitlik Bilgi Sistemi Bakanlığımızca devreye alınmıştır.

Bu düzenlemeler ile yapı ruhsatına tâbi inşaat yapan yapı müteahhitlerinin kayıtları tutularak denetlenmesi amaçlanmakta, yapı müteahhitliğinin, yeterliliği haiz olanların yapabileceği bir sektör haline getirilmesi hedeflenmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 28, 42 ve 44. maddelerini dğiştiren 5940 sayılı kanuna dayanılarak çıkartılan, 16 Aralık 2010 tarih ve 27787 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile şantiye şefleri ve yetki belgeli ustalar hakkında yönetmelik" gereği inşaat ve tesisat işlerinde yapım taahhüdü üstlenen müteahhidin 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren yetki belgesi numarası almaları zorunluluğu getirilmiştir.

Yapı müteahhidinin ilgili idarece 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesine aykırı faaliyetinin tespit edilmesi durumunda, Yetki Belgesi Numarası Kanunun ilgili maddeleri uyarınca iptal edilecektir. Yine 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren Yetki Belgesi Numarası iptal edilenler, ülkemizin hiçbir yerinde ruhsatlı bir yapının müteahhitliğini üstlenemeyecektir.

Yetki Belgesi Numarası'nın ilgili idarelerce düzenlenen yapı ruhsatı standart formunun 40. bölümü ile yapı kullanma izin belgesi standart formunun 44. bölümünde yer alan "yapı müteahhidi yetki belge numarası" hanesine kaydedilmesi zorunludur.

Uygulamada aksaklığa ve yığılmalara engel olmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kayıtlarına ulaşılabilen yaklaşık 120.000 müteahhide "Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası" oluşturulmuştur. Gerçek kişiler T.C. kimlik numaraları, tüzel kişiler vergi numaraları ile http://yambis.cevresehircilik.gov.tr adresinden "Vatandaş Girişi" linkinden yetki belgesi numaraları olup, olmadığını sorgulayabilmektedir. Yetki belgesi numarası olmayan gerçek kişilerin oda kayıt belgeleri, tüzel kişilerin ise oda kayıt belgeleri ile birlikte kuruluş ve yönetim organlarını gösteriri ticaret sicil gazeteleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca; http://yambis.cevresehircilik.gov.tr adresinde yer alan "Vatandaş girişi" linkinden elektronik formu çıktısını imzalayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ulaştırmaları yeterli olacaktır. Sistemin kullanımına ilişkin detaylara eğitim ve yardım menülerinden ulaşılabilmektedir.

Vatandaşlar ise; aynı sistem üzerinden vatandaş girişi yaparak yetki belgesi iptal edilen müteahhitlerin listesini görebildiği gibi, iş yaptırmayı düşündüğü müteahhidin T.C. kimlik numarası, vergi numarası ve yetki belgesi numarasından biriyle o müteahhidin durumunu sorgulayabileceklerdir.

Yapı Ruhsatı düzenlemeye yetkili idareler, kendilerine yapı ruhsatı almak üzere başvuran geçici veya gerçek kişi yapı müteahhitlerini T.C. Kimlik Numaralarıyla, tüzel kişi yapı müteahhitlerini vergi numaralarıyla, ortaklıklarda da ortaklığa ait vergi numaralarıyla yetki belgesi numarasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) veri tabanından sorgulayarak, sorgulanan yetki belgesi numarasının aktif olması halinde yapı ruhsatın ilgili hanesine aktaracak ve ruhsat düzenlenmesini sağlayacaktır.

 

Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin Notasına atıfla; 14-21 Mart 2012 tarihleri arasında Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı tarafından Bağdat Uluslararası Fuar alanında Tarım Haftası ve Ağaç Günü etkinliklerinin düzenleneceği; tarım sektöründe (tohum üretimi, gübre, tarım ilacı, organik tarım, gıda üretimi, aşılar, tarım malzemeleri, sulama aletleri, kümes hayvanları üretimi) faaliyet gösteren Türk firmalarının konu hakkında bilgilendirilmeleri,

Bu bağlamda, Tarım Haftasına katılmak isteyen firmaların,

- Irak Fuarlar Genel Şirketi Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. / Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

- Uluslararası Fuarlar Düzenleme Grubu Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

- Tarım Bakanlığı İlişkiler Bölümü Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

e-posta adresleri vasıtasıyla taleplerini iletmeleri

hususu bildirilmektedir.

 

DEİK/Türk-Mısır İş Konseyi tarafından Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ekonomik ilişkilerin geleceğini tasarlamak, Türk-Mısır İş Konseyi'nin 2012 eylem planını belirlemek üzere 18 Ocak 2012 tarihinde, TOBB Plaza'da, 11.00 - 13.00 saatleri arasında Mısır İstişare Toplantısı düzenleneceği belirtilmektedir.

Etkinliğin amacı, Mısır'da yatırımı olan ve Mısırla ticari ilişki içinde bulunan veya bulunmayı planlayan firma ve kuruluşlarla bir araya gelerek, ticaret ve yatırım ilişkilerini arttırmaya yönelik strateji ve eylem planını ortaklaşa tasarlamaktır.

Toplantıya katılmak isteyenlerin, katılımlarını DEİK'e (İlgili Kişi: Özge Karagöz; Tel: 0212 339 50 70; Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.) iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, 29 Ocak - 1 Şubat 2012 tarihlerinde, Brleşik Arap Emirlikleri (BAE)'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Özel uçakla yapılacak sözkonusu ziyarette, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonunda, Birlik Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığında anılan ülkede iş yapan ve iş yapmayı planlayan firmalarımızın Yönetim Krulu Başkanları ve/veya CEO'larından oluşan bir heyetin refakat etmesi planlanmaktadır.

Devamını oku: Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri'ni Ziyareti
 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama