Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun KOBİ’lere yönelik destek ve hibeleri hakkında 7 Temmuz 2020 Salı günü saat 16:00’da internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü’nün katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde kırsal kalkınma destekleri anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkında soruları cevaplandırılacaktır. Seminere katılım ücretsiz olup, program ve katılım linki ekte yer almaktadır.

İlgili üyelerimize duyurulur.

EK: Seminer Programı ve Katılım Linki için tıklayınız.

 

İlgi: Ticaret Bakanlığı'nın 26.06.2020 tarihli ve 55209977 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı Rabat Ticaret Müşavirliği'nden Ticaret Bakanlığı'na iletilen ve ekte bir örneği sunulan yazıda, "Sıcak Haddelenmiş Sac Ürünlerine" yönelik geçici olarak uygulanmasına karar verilen %25'lik ek verginin kesin vergi haline getirildiği bildirilmekte olup, uygulamadan muaf tutulan durumlar vurgulanmıştır.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

EK: Bakanlık Yazısı

 

Bilindiği üzere, “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” 13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti ile iştigal eden işletmelerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için Ticaret Bakanlığı’nın “İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemi” üzerinden Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvurarak 31.08.2020 tarihine kadar yetki belgesi almaları zorunlu kılınmıştır.

İlgili Yönetmeliğin yetki belgesi verilmesinde aranan şartları tanımlayan 6. maddesinin 1. fıkrası (d) bendi gereği “Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması” zorunlu tutulmuştur.

Üyelerimizin söz konusu Yönetmeliğe uyum sağlayarak gerekli olan yetki belgesini almalarını temin etmek amacıyla; Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) mesleki yeterlilik belgesi için Odamız tarafından başvuru alınmakta ve gelen başvurulara göre Odamızda sınav yapılarak mesleki yeterlilik belgesi çalışmaları yürütülmektedir. Söz konusu mesleki yeterlilik belgesine ihtiyaç duyan üyelerimizin en geç 19.06.2020 tarihine kadar Odamıza başvuruda bulunması gerekmektedir. Ayrıca, yetki belgesi başvuru işlemleri konusunda da üyelerimize Odamızca destek sağlanmaktadır.

Siz değerli üyelerimizin yetki belgesi alarak mağduriyet yaşamadan faaliyetlerine devam etmesi hususunda bilgilerinize sunarız.

Detaylı Bilgi ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvurusu İçin:
Faruk ÖNER - İş Geliştirme Müdür Yardımcısı
Tel: 0224 714 8260, dahili:161

İlknur HAKSEVER - Memur
Tel: 0224 714 8260, dahili: 162

 

Sayın İlgili,

İnegöl Küçük KOBİ Üretim ve Depolama Alanı Yatırımı planlanmaktadır. Bu yatırımın bölgede faaliyet gösteren üretici, yan sanayi ve malzeme tedarikçileri, beyaz eşya tedarikçileri ve gıda toptancılığı gibi faaliyet kollarında hizmet veren firmaların ihtiyacına uygun şekilde tasarlanması hedeflenmektedir. Söz konusu yatırım ile ilgili Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)'nın desteği ile fizibilite çalışması yürütülmektedir. Fizibilite çalışması kapsamında söz konusu yatırım ile ilgili anket çalışması yapılmaktadır.

Yatırıma ilişkin tasarımın ihtiyaca uygun gerçekleştirilebilmesi için bu projenin tamamlanmasından sonra “İnegöl Küçük KOBİ Üretim ve Depolama Alanı”nda faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen, mevcut durumda yer sıkıntısı olan, üretim ve/veya depo yerine erişimde trafik, altyapı vb den kaynaklanan sorun yaşayan firmaların bu ankette ihtiyaçlarını ortaya koyacak bilgiyi vermeleri yatırım tasarımının sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için gereklidir.

Anketimizde cevaplamanız istenen soruların cevapları İnegöl Küçük KOBİ Üretim ve Depolama Alanı Yatırımının;

  • Bölgenin altyapısının ve üstyapılarının planlanması,
  • Sosyal alanlar gibi bölümlerin büyüklük ve inşai özelliklerinin ortaya konabilmesi, yatırım tutarlarının ve işletme giderlerinin oluşturulması

için kullanılacaktır.

Anketimize verilecek bilgiler yalnızca BEBKA ve İnegöl Ticaret Sanayi Odası'nın bu yatırıma özel çalışmasında kullanılacak olup farklı amaçlarla herhangi bir çalışmaya firma özelinde servis edilmeyecektir.

Anketimize katılarak İnegöl Küçük KOBİ Üretim ve Depolama Alanı Yatırımı'na vereceğiniz destek için teşekkürlerimizi sunarız.

Anket için linke tıklayınız: https://bit.ly/2XI2ZCd

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama