Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 08 Mayıs 2019 tarihinde 6. Başvuru Çağrı İlanı'na çıkmış bulunmaktadır.

6. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" adlı tedbir kapsamında başvurular kabul edilecektir.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbirinde toplam destek bütçesi 60.000.000 Avro'dur. Yatırımcılara sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu'dur. Bu destek "Kamu Katkısı" olarak adlandırılmakta olup program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

Söz konusu tedbir kapsamında desteklenecek sektörler şunlardır:

  • Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi
  • Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
  • Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler
  • Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
  • Su Ürünleri Yetiştiriciliği
  • Makine Parkları
  • Yenilenebilir Enerji Tesisleri

6. Başvuru Çağrı İlanı hakkındaki diğer detaylar ekte sunulmuş olup başvurular 08.07.2019 tarihinde saat 09:00'dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 20.08.2019 tarihinde saat 21:00'da kapatılacaktır. Başvuruların TKDK İl Koordinatörlüklerine son teslim tarihi 23.08.2019, saat 18:00'dir.

Destek programı ile ilgili detaylı bilgiye Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun resmi internet sayfası https://www.tkdk.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

EK: IPARD II Altıncı Başvuru Çağrı İlanı

 

Avrupa Birliğinin, "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında, "Avrupa Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesinin (EntreComp) Uygulamasına Destek" konulu proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu proje çağrısının amacı, eğitim ve öğretim sağlayıcıları, işletmeler ve diğer paydaşlar arasında işbirlikleri kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek amacıyla kilit paydaşları (AB, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde) bir araya getirmektir.

Son başvuru tarihi 22 Ağustos 2019 olan proje teklif çağrısına, Avrupa Komisyonunun (https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-entrecomp-2018-3-01-support-implementation-entrepreneurship-competence-framework) internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Cosme Programı Teklif Çağrısı Bilgi Notu ekte yer almaktadır.

İlgili paydaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: Cosme Programı Teklif Çağrısı Bilgi Notu

 

Değerli Üyemiz,

Odamız ve Bursa Teknik Teknik Üniversitesi ortaklığında İnegöl'de, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)'nın desteği ile Mobilya Test ve Malzeme Kütüphanesi Merkezi (MOBTEM) kurulması planlanmaktadır.

Kurulması planlanan söz konusu merkez için BEBKA'nın mali desteği ile Odamız ve Bursa Teknik Üniversitesi tarafından fizibilite projesi yürütülmektedir. İnegöl başta olmak üzere Türkiye Mobilya Sektörüne hizmet vermek amacıyla kurulması öngörülen “Akredite Test Laboratuvarı ve Malzeme Kütüphanesi”nin ürün ve hizmetlerinin sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurgulanmasının öneminden hareketle aşağıda yer alan anketin siz değerli üyemiz tarafından doldurulmasından büyük memnuniyet duyarız.

Ankete Erişmek İçin Tıklayınız.

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Hasan AYYILDIZ danışmanlığında “İlişkisel Pazarlama Faaliyetlerinin İnovasyon Stratejilerine Etkisinde Kurumsal Sürdürülebilirliğin Aracı Rolü” konusunda yapılmakta olan doktora çalışması kapsamında kullanılmak ve şirketlerin ilişkisel pazarlama etkinliklerinin inovasyon stratejilerine olan etkisinde kurumsal sürdürülebilirliğin rolünün bilimsel olarak ortaya konulması amacıyla bir anket çalışması yapılmaktadır.

Söz konusu anketin mobilya sektöründe faaliyet gösteren siz değerli üyelerimiz tarafından doldurulması ve aşağıda verilen e-posta adresine gönderilmesi önem arz etmektedir.

Ankete erişmek için tıklayınız.

Anketi Göndermek İçin:
Öğr. Gör. Eda Dişli BAYRAKTAR
E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Site içi arama