“1501-Sanayi Ar-Ge” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç” Destek Programları 2020 Yılı 2. Çağrı Duyurularında Değişiklik Yapıldı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 01/07/2020 tarihinde açılan 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrı duyurularında değişiklik yapıldı.

1501 Çağrı Duyurusunda;

Geçmişte desteklenen TÜBİTAK projelerinin ticarileşme performansı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

*: Ticarileşme performansı ek puanının değerlendirme sürecinde ağırlığı yüksek olacaktır. Başvurusu yapılan proje önerisinin hak ettiği puanı almasını sağlamak için geçmişte tamamlanmış TÜBİTAK projelerinin tamamı hakkında bilgi verilmesi ve bu projelerde elde edilen ticari kazanımların sayısal değerlerle belirtilmesi önem arz etmektedir.

1501 ve 1507 Çağrı duyurularının her ikisinde de Çağrı Takvimi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Çağrı Açılış Takvimi : 01/07/2020

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 28/08/2020

Çağrı Kapanış Tarihi: 15/09/2020

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

1501 Başvuru Formu ve Kılavuzu için tıklayınız.

1507 Başvuru Formu ve Kılavuzu için tıklayınız.

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DPUSEM) eğitim faaliyetleri alanında hizmetler vermektedir. Eğitim faaliyetleri de "Uzaktan Eğitim Sistemi" üzerinden yapılmaktadır. Eğitim Programları aralıksız olarak canlı dersler ve banttan dersler olarak devam etmektedir. Pandemi döneminde kurumlardan gelen talepler ve süreç yönetimine katkı sağlayacağına inanılan Covid -19 Korunma ve Hijyen Eğitimi Sertifika Programı normalleşme sürecinde emin adımlarla ilerleyen ülkemiz ve kurumlarımıza katkı sağlayacaktır. Eğitim Programı tamamen canlı yayın olarak gerçekleşmektedir.

Söz konusu sertifika programına katılım göstermek isteyen ve/veya bilgi almak isteyen üyelerimiz aşağıda ki iletişim bilgilerini kullanarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne ulaşabilirler. 

Web: http://dpusem.dpu.edu.tr

İletişim: (0274) 443 1851

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

COVID-19 salgının ülkemiz ekonomisine etkilerini ölçmek amacıyla T.O.B.B. tarafından anket uygulamaları gerçekleştirilmekte, burada elde edilen verilerden yola çıkarak sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir. 

Bu çalışmalardan bir tanesi olan ve COVID-19 salgının dünya ekonomisine etkilerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın Türkiye’ye özgü kısmı, Birliğimiz ve Dünya Bankası işbirliğinde “COVID-19 İş Dünyası Etki Araştırması Anketi” ile gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu ankete http://www.tobb.org.tr/covid19 adresinden ulaşılabilmektedir. 

Bu kapsamda "COVID-19 İş Dünyası Etki Araştırması Anketi"ni doldurarak araştırmaya katılmanızı rica eder, salgının etkilerini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmaya verdiğiniz bilgiler ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.

 

 

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. işbirliğiyle Türkiye’de şirketi bulunan Kadın Girişimcilerin Avrupa ülkelerine ihracatına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan “Kadın için Taşıyoruz” başlıklı program kapsamında başvurular devam etmektedir. Programın amacı, başvurular arasından seçilecek 50 Kadın Girişimcinin ihracat ürünlerinin bir yıl boyunca Avrupa Ülkelerine DFDS gemileri ile ücretsiz olarak taşınmasıdır. Başvuru yapacak olan Kadın Girişimcilerin halihazırda Avrupa’ya ihracat yapıyor olması engel teşkil etmemektedir. Programa başvuracak Kadın Girişimciler için KAGİDER üyesi olması şartı aranmamaktadır.

Son başvuru tarihi: 15 Ağustos 2020, Cumartesi

Online Başvuru Formu için tıklayınız

Sağlanacak desteğin kapsamı:

  1. Türkiye’den Kadın Girişimcilere ait işletmelerce Avrupa ülkelerine yapılan ihracatlar kapsamında;
  2. DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. tarafından Türkiye ile Güney, Orta ve Batı Avrupa ülkeleri arasında gemi ve tren yoluyla ücretsiz yük taşıma ücretsiz sağlanacaktır. (Yurtdışında karayolu ile taşıma giderleri, Kadın Girişimcilerin sorumluluğundadır.)
  3. DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş.’nin partner kuruluşları tarafından Türkiye içinde karayolu ile limanlara kadar yapılacak olan yük taşıma hizmeti ücretsiz sağlanacaktır.
  4. Kadın Girişimci, malların/eşyaların tüm ihracat gümrük işlemlerinden ve masraflarından; Kadın Girişimcinin Avrupalı müşterisi, eşyaların ithalat gümrük işlemlerinden sorumludur.

Detaylı bilgi için İş Geliştirme Müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

 

Site içi arama