Mustafa Kemal ATATÜRK

İş Geliştirme Müdürlüğü

İş Geliştirme Müdürlüğü Görev, Sorumluluk ve Yetkileri

  • Akreditasyon Sistemi, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışmak.
  • Görev alanı: Projeler, Arge, Akreditasyon ve Kalite, Meslek Komiteleri, Devlet Destekleri, Eğitim ve Seminerler, Ticari İstihbarat ile Genel Sekreterlikçe verilecek görevler.
  • Mevzuatla belirlenen görevlerden yetki devri ile yönetimine verilen iş ve işlemleri, zamanında ve beklenen kalitede yerine getirmek, bu kapsamda kendisine bağlı servisler için iş planları hazırlamak ve bir üst amirinin onayına sunmak.
  • Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek, uygulamalara yansıması gereken gelişmeleri değerlendirmek ve uygulamaya yönelik nihai kararı almak üzere bir üst amirine iletmek.
  • Birim müdürlüğünün görev alanına giren iş süreçlerinin belirlenmesi, buna ilişkin uygulama sonuçlarının takip edilmesi, değerlendirilmesi, gerektiğinde revize edilmesi ile ilgili çalışmalara katılmak.
  • Üye talep, beklentilerini ve şikayetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi'ne bildirmek.
  • Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzluklarda Uygun Olmayan Ürün/Hizmet prosedürüne göre hareket etmek.
     
İş Geliştirme Müdürlüğü İletişim:
Faruk ÖNER - İş Geliştirme Müdür V.
f.oner@inegoltso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 - 150 Faks: 0 224 714 98 59
Alican OFLAZ - Müdür Yard.
a.oflaz@inegoltso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 - 160 Faks: 0 224 714 98 59
Tuğçe GÜVEN - Memur 
t.guven@inegoltso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 - 162 Faks: 0 224 714 98 59

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?