Mustafa Kemal ATATÜRK
İTSO Enerji Verimliliği Yardım Masası Kuruluyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “İTSO Enerji Verimliliği Yardım Masası”nı hizmete geçirmeye hazırlandıklarını ifade etti.

Konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Türkiye-AB İş Diyaloğu (TEBD) Projesi’nin, Avrupa Birliği tarafından Türkiye ile IPA II programı kapsamında ortak finanse edilen bir proje olduğunu ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın da bu projenin paydaşlarından biri olduğunu belirterek, “Projenin genel amacı, Türk Odaları ile AB'deki muadilleri arasındaki karşılıklı bilgi ve anlayışı güçlendirmek, böylece AB ve Türk iş çevrelerinin entegrasyonunu teşvik etmek ve potansiyel bir gelecekte Türkiye'nin AB'ye katılımının fırsat ve zorlukları hakkında daha güçlü bir farkındalık sağlamaktır. TEBD Projesi'nin bileşenlerinden biri Kapasite Geliştirme olarak adlandırılmaktadır. Projeyle Enerji Verimliliği faaliyetleri kapsamında kapasite geliştirilecektir. Bu kapsamda da Odamız Türkiye’de belirlenen 25 Odadan birisi olarak “Enerji Verimliliği Yardım Masası” kurulacaktır. Bu yardım masasının faaliyetleri Avrupa Birliği tarafından Türkiye ile IPA II programı kapsamında Türkiye-AB İş Diyaloğu (TEBD) Projesi kapsamında finanse edilecektir.”

ULUSAL VE ULUSLARARASI HİBE KAYNAKLARINA KATILIMLAR ARTACAK

“Proje ile gerçekleştirilecek faaliyetlerin amacı, KOBİ'lere/üyelere enerji tüketimlerini nasıl azaltabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunmak, enerji verimliliği kapasitelerini belirlemek, enerji verimliliği konusunda maliyet azaltıcı alanlara yönlendirme yapmak ve bu konuda ulusal ve uluslararası hibe kaynaklarına üyelerimizin katılımını arttırmaktır. Böylece üyelerimizin daha rekabetçi hale gelmelerine ve Enerji Verimliliği konusunda farkındalık yaratmalarına olanak sağlayacak. Ayrıca hizmet alan işletmelere enerji verimliliği konusunda alınan hizmetlere yönelik teşvik ve prestij sağlayıcı sertifikalandırma sağlayacaktır. Merkez ilk etapta üyelerimizden belirlenecek 10 firmaya enerji verimliliği konusunda sorun tespiti çalışması yapacak, ardından bu işletmelere verimlilik artırımı yönünden planlama gerçekleştirilerek firmalar özelinde danışmanlık verilecektir. Daha sonra hizmet verilecek firma sayısı arttırılarak İTSO Enerji Verimliliği Yardım Masası çalışmaları Avrupa Birliği destekleriyle genişletilerek devam ettirilecektir” ifadelerini kullandı.

Yayınlanma Tarihi: 07-06-2021

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?

Resmi Gazete'nin 9 Haziran 2021 tarih ve 31506 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; üyelerimizin geçmiş dönem ödenmemiş olan yıllık aidat borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

Geçmiş dönemlere isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları anapara ödemesi kapsamında tahsil edilmeyecektir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ekim 2021 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile bizzat Odamıza gelerek ve/veya üyelik sisteminden online olarak yapılandırma müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar (İlk Taksit Tarihi: 30 Kasım 2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (Son Taksit Tarihi: 30 Nisan 2022) ödemesi gerekmektedir.

Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belirleyecektir.

Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

Üyeler, 31 Ekim 2021 tarihine kadar başvuruda bulunacaklardır.

Başvuru Odamıza aşağıda örneği bulunan dilekçe ile fiziksel olarak yapılabileceği gibi, "https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri - TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Dilekçe örneği için linke tıklayınız.