Mustafa Kemal ATATÜRK
İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı Kamuoyuna Tanıtıldı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) öncülüğünde oluşturulan İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı’nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kısa süre önce İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) öncülüğünde kurulan İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı’nın Yönetim Kuruluna Yavuz Uğurdağ Başkanlık ederken; Halil Şekerci Başkan Yardımcısı, Metin Atış muhasip üye, Kenan Kender, Halil Malkaç, Bülent Tanrıkulu ve Fatih Öztürk ise üye olarak yönetimde yer aldı. Vakıf mütevelli heyetinde ise; Yavuz Uğurdağ, Kenan Kender, Bahri Urgun, Ali Ezim, Bülent Boztepe, Halil Malkaç, Hatun Malgaralı, Hüseyin Özdemir, Metin Atış, Murat Aydın, Nedim İncebay, Mahmut Demirtaş, Mustafa Şentürk, Sebahattin Göztepe, Muharrem Alginer, Ahmet Güleç, Mennan Portakal ve Ömer Yelken isimleri yer aldı.

EĞİTİMDE GELİŞİM VE KALKINMAYI AMAÇLIYORUZ

İnegöl’ün kalkınmasında ortak fayda kuruluşu olarak eğitime dayalı sosyal dönüşümü sağlamayı vizyon edinerek Vakfın kuruluşunu gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yavuz Uğurdağ, “İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı olarak; ülkemize ve tüm insanlığa daha yararlı genç nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak, eğitimlerine destek vermek ve bu doğrultuda eğitimle ilgili konularda kamu yararına faaliyetlerde bulunmak maksadıyla yola çıkmış bulunuyoruz. Nitelikli iş gücü oluşturmak ve kalkınmayı sağlamak temelinde İnegöl’ün tüm dinamiklerini de işin içine katarak İnegöl’ün eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda; bilim, sanat, kültür ve diğer tüm konularda kaliteli bireyler yetiştirilebilmesi noktasında gerek kurulumlarda bulunmak gerekse eğitimin içerisinde bulunan kurumların desteklenmesi hususunda çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimizin bilimin ve sanatın yanı sıra manevi değerlere sahip, kültür, örf, anale ve geleneklerine bağlı, vatanına ve milletine faydalı bireyler olabilmeleri doğrultusunda her zaman yanlarında olacak ve onlara bu yolda ihtiyaç duydukları noktada destek sağlayacağız” dedi.

VAKIF, EĞİTİMİN HER NOKTASINDA YER ALACAK

“Bunun yanı sıra; yurtiçi ve yurtdışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, yeni eğitim metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek, mesleki ve teknik eğitim ağırlıklı olmak üzere her dereceden eğitim-öğretim kurumları ile mesleki yeterlilik belgelendirme kuruluşları kurmak ya da bu ve benzeri kurumlarda eğitim ve öğrenim gören öğrencileri desteklemek, belirtilen kurumlar tarafından yürütülen bilimsel, mesleki ve teknik ar-ge faaliyetlerini teşvik amacıyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu eğitilmiş insan gücü yetiştirilmesine destek olmak ve mesleki beceri kazanabilmelerine her surette yardımcı olmak da vakfımız hedefleri arasında yer almaktadır.”

“ŞEHRE ARTI DEĞER KATMAK İSTİYORUZ”

“İnegöl’ün bölgesel ve sektörel kalkınmasına katkı sağlayacak öncelikli olarak eğitim olmak üzere bilim, teknoloji, tasarım, ar-ge, test, inovasyona dayalı ve yeni metot ve teknolojilerin adaptasyonunu sağlamaya yönelik her türlü kurum, kuruluş, tesis, merkez ve benzeri yapıların oluşumuna katkı sağlamak ya da kurulu olanlara iştirak edip destekleyerek bu yönüyle de şehrimize artı değer katmak istiyoruz. Projelerimiz ve çalışmalarımız ile eğitim ve eğitime dayalı kalkınma konularında yer alarak, milli birlik ve beraberliği ilgilendiren konularda da boy göstererek farkındalık oluşturmalıyız. Böylece bir milli şuur oluşmasını destekleyerek ülkemizin geleceğinin daha sağlam temeller üzerine kurulabilmesine katkı sağlamayı temenni ediyoruz.”

VAKFIN ÇALIŞMALARI ÖRNEK TEŞKİL EDECEK

“Bilindiği üzere ülkemizde her an bir doğal afetle karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu kapsamda; yaşanabilecek yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetlerden dolay eğitim hizmetinin olumsuz etkilendiği kurum ve kuruluşlarımızın da yanında olmayı amaçlıyoruz. Bu sayede çalışmalarımızın, yalnızca şehrimiz öğrenimine değil ulusumuzun her yanına ulaşabileceğini bir kez daha ortaya koymuş bulunuyoruz. Bayrağımızın dalgalandığı, eğitime ihtiyaç duyulan her yerde bu sorumluluğun altına girerek başlattığımız çalışmanın örnek teşkil etmesi ve ülkemiz genelinde benzeri çalışmalara öncülük etmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yayınlanma Tarihi: 02-02-2021

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?

İçişleri Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" gönderildi.

Salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’ten itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgede açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgemiz çerçevesinde e-Devlet platformunda yeralan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden alınan “çalışma izni görev belgesini” ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir iş yerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formu” da denetimlerde ibraz edilebilecektir.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili bilgi için aşağıda linki yer alan Genelgenin dikkatlice okunması önem arz etmektedir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi aynı Genelgenin ekinde belirlenmiştir.

Genelgede belirtilen bu kişilerin yapılacak denetim ve kontrollerde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla; cezai işlemlerle karşı karşıya kalmamaları için e-devlet üzerinden izin belgesi almaları gerekmektedir.

İzin Formunun ilgili işyeri dışında başka bir yere onaylatılmasına gerek yoktur.

Üyelerimize önemle duyurulur.

EK:

1-Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi

2-Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi

3- Çalışma İzin Görev Belgesi Formu (PDF)

4- Çalışma İzin Görev Belgesi Formu (Excel)