Mustafa Kemal ATATÜRK
TÜBİTAK Ufuk Avrupa Key Digital Technologies (KDT) 2022 Çağrısı Açıldı!

Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen bir ortak girişim olan Anahtar Dijital Teknolojiler (Key Digital Technologies - KDT) Ortak Girişimi’nin 2022 yılı çağrısı açılmıştır. KDT Ortak Girişimi, Avrupa'yı elektronikte teknoloji geliştirmenin ön saflarında tutmak amacıyla 2014 yılında kurulan Elektronik Bileşenler ve Sistemler için Avrupa’nın Liderliği (Electronic Components and Systems for European Leadership - ECSEL) Ortak Girişimi’nin devamı niteliğindedir.

Çağrı Kapsamı:

KDT Ortak Girişimi 2022 yılında Araştırma ve İnovasyon Aksiyonu (Research and Innovation Action, RIA) ile İnovasyon Aksiyonu (Innovation Action, IA) olmak üzere 2 farklı aksiyon türünde 2 çağrıya aynı anda çıkmıştır. Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere IA çağrısında 1 genel 2 odak olmak üzere 3 başlık, RIA çağrısında 1 genel 1 odak olmak üzere 2 başlık olarak 2 çağrıda toplam 5 başlık başvuruya açılmıştır.

KDT Ortak Girişimi 2022 yılı çağrısı kapsamındaki genel konular için (Call 2022-1 T1 ve Call 2022-2 T1) aşağıda belirtilen 14 araştırma alanında Ar-Ge ve yenilik projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir:

 1. Proses teknolojisi, ekipman, malzeme ve imalat
 2. Bileşenler, modüller ve sistem entegrasyonu
 3. Gömülü yazılım ve ötesi
 4. Sistemler Sistemi (SoS)
 5. Yapay zekâ, uç bilgi işlem ve gelişmiş kontrol
 6. Bağlanırlık
 7. Mimari ve tasarım: yöntemler ve araçlar
 8. Kalite, güvenilirlik ve siber güvenlik
 9. Ulaşım
 10. Enerji
 11. Dijital Endüstri
 12. Sağlık ve refah
 13. Tarımsal gıda ve doğal kaynaklar
 14. Dijital Toplum

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun en az 3 farklı ülkeden 3 farklı ortaktan oluşması gerekmektedir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, uluslararası çağrı başvuru koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Uluslararası çağrı metnine ulaşmak, proje ortağı bulmak, başvuru kılavuzlarına ulaşmak ve “Fonlama ve İhale Portalı (Funding and Tenders Portal)” üzerinden uluslararası proje başvurusu yapabilmek için https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2022 sayfası incelenmelidir.

 

Çağrı Takvimi

 

Uluslararası proje önerilerin “Funding and Tenders Portal” üzerinden sunulması için son tarih

21.09.2022 (17:00, Brüksel saati)

TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden yapılacak ulusal ön başvurunun onaylanması için son tarih

28.09.2022 (17:30 Türkiye saati)

TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden yapılacak ulusal ön başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih

04.10.2022 (17:30 Türkiye saati)

Kimler Başvurabilir?

 •  Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)
 • TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.
 •  Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilmez.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yayınlanma Tarihi: 24-06-2022

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?