Mustafa Kemal ATATÜRK
Pazarlamacı Olmayanlar İçin Pazarlama Sertifika Eğitimi

Sayın Üyemiz,

“Pazarlamacı Olmayanlar için Pazarlama” konulu sertifikalı eğitim programı 14-15 Ekim 2021 tarihinde 10:00-17:30 saatleri arasında İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

İlgili eğitim süresi 2 gün olup eğitim ücretsizdir. (Son Başvuru 13 Ekim 2021)

(Eğitim başvuru formu aşağıda yer almaktadır. Pandemi tedbirleri nedeniyle, eğitime kayıt zorunluluğu bulunmaktadır.)

Eğitimin Amacı: Dünün “Pazarlamacı”sı ile bugünün ki arasında tarifi dile bile zor bir fark var. İlk gün; pazarlamanın temellerine bir farkındalık, ikinci gün ise sürdürülebilirlik çerçevesinde atölyeli bir yolculuk yapılacaktır

Eğitimin Programı:

I. OTURUM: 1. TANIŞMA ve GENEL TANIMLAR (1.Gün)

1.1. Pazar / Pazarlama / Pazarlamacı

1.2. Satış / Satışçı

1.3. Mal / Ürün

1.4. Müşteri

1.5. Satış / Pazarlama ilişkisi ve pazarlamanın kurumlardaki yeri

II. OTURUM: 2. GEÇMİŞTEN BUGÜNE YOLCULUK (1. Gün)

2.1. Pazarlamanın dünü, bugünü

2.1.1. Geleneksel pazarlama karması: 4P + P + …

2.1.2. Yenilikçi pazarlama karması: 4C

2.2. Modern pazarlamanın can evi: Değer

Atölye: Katılımcılar ile değer çalışması

III. OTURUM: 3. BUGÜNÜN PAZARLAMASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (2. Gün)

3.1. Ürün yaşam eğrisi

3.2. Marka ve markalaşma

3.3. Ürün/Pazar matrisi(ANSOFF Matrisi)

3.4. Dijital pazarlama dedikleri…

IV. OTURUM: 4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN İNOVASYON VE İŞ GELİŞTİRMEYE GİRİŞ (2. Gün)

4.1. Yaratıcı düşünce kavramı ve atölyesi

4.2. Bir inovasyon aracı olarak SCAMPER ve atölyesi

4.3. İş geliştirmenin temeli: Kanvas İş Modeli ve atölyesi

V. DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ

Eğitmen: Murat ÜNVER 26 Mayıs 1969 Ankara doğumlu olan Murat ÜNVER, Fransızca eğitimini aldığı Ankara Tevfik Fikret Lisesi’nin ardından, ODTÜ F.E.F. Fizik bölümünde okudu. Çalışma hayatıyla, aile işletmesinde lise yıllarında tanışan ÜNVER, üniversite yıllarında turizm sektörüne ilgi duyarak, ön büro, tur operatörlüğü, yurtdışı tur rehberliği yaptı. İlk girişimcilik örneğini, üniversitede çeşitli parti ve sair eğlence organizasyonları, Galatasaray’ın uluslararası karşılaşmalarına sponsorlar bularak, onların reklâm filmlerini de çektirip göstererek, dev ekranlarda ODTÜ’de gösterilmesi gibi birçok işler yaparak sergiledi. NATO bünyesinde Belçika’da tamamladığı askerlik hizmetinin ardından, sektöründe lider kuruluşlarda satış ve pazarlama bölümlerinde çalıştı. Porselen sektörünün lider kuruluşlarından olan Porland Porselen’de Satış Şefliği’nden, Genel Satış Müdür’lüğüne kadar çeşitli kademelerde çalıştı. Porland’daki çalışma hayatına bir ara iki sene kadar ara vererek Trans Teknik Büro Sistemleri A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü. Yaklaşık 6-altı- sene süren bu çalışmaları esnasında bayi yönetimi, satış ve pazarlama planları ve bütçelemesi ile bütçe uygulaması, perakende satış mağazacılığı alanlarında aktif olarak rol aldı. 2004 senesinin başı itibariyle, on beş yılı aşkın ve çok çeşitli sektör ve alanlardaki deneyim tecrübelerini paylaşmakta.

Murat ÜNVER ayrıca bazı AB projelerinde, ZAFER, MARKA Kalkınma Ajansları desteğiyle yürütülen bazı projelerde mentor ve eğitmen olarak aktif rol almıştır. Bunların yanı sıra, 360 saatlik teorik Satış Uzmanı Yetiştirme Projesinin müfredatını da hazırlayarak eğitmenliğini diğer çalışma arkadaşları ile birlikte yürütmüştür.

T.C. Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi projelerinden olan GoldmanSachs "10.000 Kadın Girişimci Projesi"nde danışman olarak rol almış olup; üç senedir Startupbootcamp İstanbul'un girişimcilerine iletişim, beden dili ve sunum becerileri konularında eğitmenlik ve koçluk da yapmaktadır. TÜGİM Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği'nin kurucu üyelerindendir.

Eğitmenliğin yanı sıra, satış, pazarlama ve yönetim danışmanlığı, mentorluk ve profesyonel koçluk faaliyetlerini de yürüten ve bir kız babası olan ÜNVER, iyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyor.

Eğitimin Başvuru Formu:

Yayınlanma Tarihi: 05-10-2021

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?

Resmi Gazete'nin 9 Haziran 2021 tarih ve 31506 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; üyelerimizin geçmiş dönem ödenmemiş olan yıllık aidat borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

Geçmiş dönemlere isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları anapara ödemesi kapsamında tahsil edilmeyecektir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ekim 2021 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile bizzat Odamıza gelerek ve/veya üyelik sisteminden online olarak yapılandırma müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar (İlk Taksit Tarihi: 30 Kasım 2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (Son Taksit Tarihi: 30 Nisan 2022) ödemesi gerekmektedir.

Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belirleyecektir.

Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

Üyeler, 31 Ekim 2021 tarihine kadar başvuruda bulunacaklardır.

Başvuru Odamıza aşağıda örneği bulunan dilekçe ile fiziksel olarak yapılabileceği gibi, "https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri - TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Dilekçe örneği için linke tıklayınız.