İlgi: TOBB'nin 09.90.2013 tarih ve 18892 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nden alına bir yazıya atfen, 01.03.2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanunda yapılan değişiklik ile sanayi maksatlı kullanılan kuyulara, Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulması gerektiği, bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulmayan kuyuların kullanma belgelerinin iptal edilerek kuyuların kapatılacağı hükmünün yer aldığı, konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği ifade edilmektedir.