İlgi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü'nün 26/07/2019 tarih ve 3694649-051.02 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda; UFUK2020 kapsamında desteklenen, "Kentsel Hacimli Atıkların Yüksek Değer Katılmış Ürünlere Geri Dönüştürülmesi İçin Yeni Değerlendirme Yaklaşımları" projesi çerçevesinde, "Hacimli Atıkların Döngüsel Ekonomiye Yönelik Geri Dönüşümü ve Yeniden Kullanımı Uluslararası Konferansı" 26-27 Eylül 2019 tarihlerinde Wyndham Grand Özdilek Oteli İzmir'de gerçekleşecektir. 

Söz konusu konferansa ilişkin davet mektubu ve afiş, yazının ekinde yer almaktadır.

EK: Davet mektubu ve Afiş

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 23.07.2019 tarih ve 34221550-730.10-7729 sayılı yazısında,

İlgide kayıtlı yazıda; Türkiye-Irak 19. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ile Irak Dışişleri Bakanı Sayın Mohammed A. Alhakim'in eş başkanlıklarında Eylül ayında Bağdat'ta gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere Irak ile ticarette yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların 1 Ağustos 2019 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (Faks: 0312 218 22 09) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 22.07.2019 tarih ve 34221550-050.06.14-7713 sayılı yazısında,

İlgide kayıtlı yazıda,  Eşbaşkanlığını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yürüttüğü "Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi" 17. Dönem Toplantısı teknik müzakerelerinin 1-5 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşmesinin planlandığı  bildirilmektedir.

Bu itibarla anılan KEK Toplantısında kullanılmak üzere;

- 16. Dönem KEK Toplantısı  sonucunda imzalanan ve bir örneği ekte sunulan Mutabakat Zaptı'nda yer alan hususlara ilişkin varsa kaydedilen gelişmeler ya da yaşanan sorunlar,

- Mezkur KEK Toplantısı sırasında gündeme getirilmesinde yarar görülen ya da Çin tarafınca gündeme getirilebileceği tahmin edilen konular,

- Anılan toplantı sonucunda imzalanması öngörülen Mutabakat Zaptı'nda yer alması talep edilen hususlar (İngilizce ve Türkçe olarak)

hakkında detaylı bilgi notlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

EK : 17. Türkiye Çin Dönem KEK Toplantısı

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, sadece lisansüstü programları için kontenjanların müsaitliği dahilinde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine %35 mevcut indirime ek olarak indirim imkanı sunacaktır. Sermaye Piyasası programı indirim oranları değişiklik göstermektedir.

Üniversitemiz ile yapılan protokole istinaden ayrıca %10 indirim uygulanacaktır. 

Üyelerimize duyurulur.