Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün 17 Temmuz 2017 Tarihli ve 2017/10605 Sayılı BKK gereğince MSY 310-12 MSB Askeri Fabrikalar ve Tersaneler Genel Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İstisnalar (3.B) Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları Yönergesinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda; Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) Onaylı Tedarikçi Değerlendirme Kılavuzu 11 Nisan 2018 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Onaylı Tedarikçi Değerlendirme Kılavuzu iş akış süreci gereğince, Onaylı Tedarikçi olmak için başvuran 110 aday firma, Askeri Fabrikalar tarafından tetkik edilmiş, müteakiben aday firmaların tetkik sonuçları, finansal durumları vb. hususlar Tedarikçi Değerlendirme Kurulunda 21 Kasım 2018 ve 28 Mart 2019 tarihlerinde görüşülmüştür. Anılan Kurul tarafından Ek-1'de listesi verilen 55 adet firmanın, AFGM Onaylı Tedarikçisi olması uygun değerlendirilmiştir. Firmalar il ve sektör bazında dağılımı EK-2'de verilmiştir.

Onaylı Tedarikçi olması kurulca uygun bulunun firma listesinin, MSB İnternet, TSK intranet sitesinde yayımlanması, Onaylı tedarikçi olması uygun görülmeyen firmaların ise; özellikle yerli ve milli savunma sanayinin gelişimine katkı sağlamak maksadıyla, tetkik raporlarında eksik görülen hususların bildirilerek tedarikçilerin kendilerini geliştirmelerinin sağlanması planlanmıştır.

17 Temmuz 2017 tarihli ve 2017/10605 Sayılı Kararnamenin "onaylı tedarikçi listeleri" paragrafında; “Bu esasların yürürlüğe girmesinden itibaren en fazla 24 ay içerisinde askeri fabrika ve tersanelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin onaylı tedarikçi listeleri oluşturulur. Bu süre zarfında yapılacak mal ve hizmet alımları için geçmişte alım yapılmış ve teknik yeterlilik, ürün uygunluğu, kalite, teslimat performansı ve satış sonrası hizmetler yönünden yeterliliği ispatlanmış yükleniciler geçici olarak onaylı tedarikçi kabul edilebilir.” hükmü gereğince AFGM Onaylı Tedarikçi listelerin oluşturulmasına yönelik çalışmalara ve firmaların başvuruları alınmaya devam edilmektedir.

Bu kapsamda 22 Kasım 2018 ve 29 Mart 2019 tarihleri itibarıyla Onaylı Tedarikçi Sertifikası verilen ve verildiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli Onaylı Tedarikçi Sertifikasına sahip firma listesi Ek-1’de yer almaktadır. Onaylı Tedarikçi Sertifikası verilmiş olan firmalar ile bundan sonraki çalışmalarla güncellenecek listeye www.msb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. 

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ülkemizin çeşitli illerinde faaliyet gösteren 27 Askeri Fabrikaya faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet/teslim etmek isteyebilecek üyelerimizin dikkatine sunulduğu hususunu bilgilerinize sunarız.

Ek 1: AFGM Onaylı Tedarikçi Listesi için tıklayınız.
Ek 2: Onaylı Tedarikçilerin İllere ve Sektörlere Göre Dağılımı için tıklayınız.

 

TİM, Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG 6. yılında Türkiye’nin “İnovasyon Liderlerini” belirliyor!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG’in bu sene altıncısını düzenliyor. İlk yılında 460 firma, 2015 yılında 488 firma, 2016 yılında 761 firma, 2017 yılında 971 firma ve 2018 yılında 1.216 firma www.inovalig.com web sitesi üzerinden ön kayıt yaptırıp İnovaLİG’e başvurdu.

Başvuru sürecini tamamlayan firmalar, www.improve-innovation.eu web sitesi üzerinden IMP³rove metodolojisine dayanan inovasyonun 5 ana kategorisinde (İnovasyon Stratejisi, İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü, İnovasyon Döngüsü, İnovasyon Kaynakları, İnovasyon Sonuçları) İnovasyon Değerlendirme Anketini tamamlayıp İnovaLİG’te yarışıyor. Ankete katılan her bir firmaya 350€ değerinde olan yaklaşık 100 sayfalık inovasyon raporu ücretsiz olarak gönderiliyor. IMP³rove anketini tamamlayan tüm firmalar dünyada 80 ülkeden 7.500 küresel firmanın yer aldığı sistem içerisindeki konumlarını ücretsiz olarak kıyas analizi raporu ile görme şansına sahip oluyor.

İnovaLİG şampiyonları her yıl ödüllerini “Türkiye İnovasyon Haftası” kapsamında düzenlenen İnovaLİG Ödül Töreni’nde alıyor.

İnovaLİG 2018 şampiyonları 5 farklı kategoride ödüllerini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın teşrifleriyle 3-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Türkiye İnovasyon Haftası” etkinliği kapsamında yapılan “İnovaLİG 2018 Ödül Töreni”nde aldılar. Ankete katılarak inovasyon raporlarını teslim alan tüm katılımcı firmalara İnovaLİG Üstün Başarı Sertifikaları gönderildi.

İnovaLİG 2019’a Neden Başvurmalısınız?

• 5 farklı kategoride ilk 3 firmaya Türkiye İnovasyon Haftası’nda ödül
• 350 Euro bedelindeki kıyas analizi raporunu ücretsiz alma imkânı
• TİM yayınları ve ilgili tüm sosyal medya platformlarında yer alma imkânı
• Yıl boyunca gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası etkinliklerde temsil
• İnovasyon odaklı yurt dışı heyet ve programlarda temsil 
• Kıyas analizi raporunu tamamlayan tüm firmalara sertifika
• Türkiye İnovasyon Haftası’nda şampiyon firmalara stant açma ve tanıtım yapma imkânı
• Yıllar itibariyle hem sektör hem Dünya genelindeki konumunu takip edebilme ve firmanın inovasyon yetkinliklerini interaktif bir platformda geliştirme imkânı
• İnovaLİG web sitesinde 5 farklı kategorideki finalist ve şampiyonların tanıtım bilgileri arasında yer alma imkânı
• Yarışmamıza eğer varsa tüm iştirak şirketleri ile ayrı ayrı başvurursanız, firmalarınız arası kıyaslama analizi yapma imkânı 

İnovaLİG 2019’a www.inovalig.com adresinden ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Kayıt için son tarih 30 Haziran 2019

Detay Bilgi İçin: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 0212 454 0618

Üyelerimize duyurulur.

 

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan İlgi’de kayıtlı elektronik postada, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamut niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimini karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı kaydedilmiştir.

Elektronik postada, Avrupa Birliği ya da Türk firmalarınca 01/01/2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin ekte ver alan listedeki ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığına en geç 28/05/2019 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Elektronik postada, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği vurgulanarak başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği ifade edilmiştir.

Elektronik postada yer alan notta askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2019/18 sayılı ithalat Tebliği incelenebileceği belirtilmiştir. Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP'den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılmasının önemli olduğu açıklanmıştır.

Konu hakkında ilgili Bakanlıktan iletişime geçilerek olan yetkililerin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

İlgili Kişilerin iletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

- Mehmet CUMHUR  Uzman T: 0 312 204 99 43 E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Fundagül BACI  Uzman T: 0 312 204 91 46 E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Furkan Eren KAHVECİ  Uzman T: 0 312 204 95 77 E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Mallar:
- Muhammet HARTAVİ  Uzman T: O 312 204 95 84 E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Osman SERT  Uzman T: 0 312 204 99 38 E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
- Fatma Hilal Yüney  Mühendis T: 0 312 204 92 96 E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
- Neslihan Yavuz  Uzman Yrd. T: 0 312 204 95 94 E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Üyelerimize duyurulur.

 

 

Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısı ile Karakas Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, Venezuela Dış Ticaret ve Uluslararası  Yatırım Bakanı Sn. Yomana Koteich ile bir görüşme gerçekleştirildiği, yapılan görüşmede Sn. Koteich'in, Türkiye başta olmak üzere, dost ülkelerin ekonomik işbirliği katkılarını daha da artırmalarını beklediklerini, bu işbirliği karşılığında kendilerinin de her zamankinden daha fazla teşvik ve fırsatlar sağlayacaklarını  bildirmektedir.

Yazıda devamla, tarım-gıda, otomotiv, ormancılık, turizm ve tekstil başta olmak üzere öncelikli alanları belirlediklerini ve bu alanlarda Türk yatırımcılarla her türlü pazarlığa açık olduklarını ve firmalarımızın her bir talebi ile bizzat ilgilenileceğini ve üretimini durdurarak Venezuela'yı terk eden Goodyear firmasının fabrikasının Petlas ya da başka bir Türk firmasına verilebileceğini, büyük yatırımlarla yenilenmesine rağmen yeterince gemi trafiği sağlayamayan La Guaira Limanı'nda tamamen Türkiye'nin kontrolünde ve yönetiminde özel bir bölge tahsis edebileceğini, başta tekstil sektöründe olmak üzere atıl durumda olan bazı fabrikaların Türk firmalarına devredebileceğini, Türkiye'ye özel turizm bölgeleri ve/veya oteller tahsis edilebileceği belirtilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.