Mustafa Kemal ATATÜRK
Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği Süreleri Hakkında

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No 2020/24) 21.11.2020 tarihli ve 31311sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, anılan Tebliğ'de belirtilen izleme süresi 21.01.2022 tarihli ve 31726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2022/1 sayılı Tebliğ'le 5 yıldan 3 yıla indirildiğinden, söz konusu düzenlemeye ait uygulamanın önceki etapları kapsayıp kapsamayacağı hakında İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görüş ayrılıkları bulunduğu anlaşılmış olup bu nedenle uygulamanın ne şekilde yürütüleceği ile ilgili Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüden görüş talep edilmiştir.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ek'te bulunan görüş yazısına istinaden 2020/24 No.lu Tebliğ öncesinde hibe sözleşmesi imzalayarak belirtilen sürelere uyacağını taahhüt etmiş yatırımcıların hibe sözleşmesinde belirtilen sürelere göre hareket etmelerinin gerektiği, 2022/1 No.lu Tebliğ ile değiştirilen 2020/24 No.lu Tebliğ kapsamında imzalanacak olan yeni hibe sözleşmeleri ve 2020/24 sayılı Tebliğ kapsamında imzalanmış hibe sözleşmeleri için uygulanabileceği; hibe sözleşmelerinde taahhüt edilen sürelere yatırımcıların uymaları gerektiği bildirilmektedir. 

Üyelerimize duyurulur.

Yayınlanma Tarihi: 21-06-2022

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?