Mustafa Kemal ATATÜRK
Yapı Denetim Firmaları Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı'nın 23.11.2021 tarihli, 10531 sayılı yazıda, özellikle son 1 yıldır Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, yapı denetimi havuz sistemi ile birlikte yapı denetim kuruluşlarının il içi uzun mesafeleri gerekçe göstererek yapı denetim görevlerini kabul etmediği, bu sebepten dolayı ilçelerdeki yapı denetim faaliyetlerinin aksamasından dolayı beton dökümü başta olmak üzere inşaatlarda gecikme yaşandığı sıklıkla iletilmekte olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu talepler gerek yazılı gerekse sözlü olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na iletilmekte olup, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen cevabi yazılarda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen yapı denetim kuruluşları, denetim elemanları ve diğer sorumlulara ilişkin somut bilgi ve belgeler ile başvurulması halinde ilgililer hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağı ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak il içi uzun mesafe gerekçesiyle görev kabul etmeyen yapı denetim kuruluşları ile ilgili somut bilgi ve belgelerin Bakanlığa iletilmek üzere üyelerimizin kendi iletişim bilgileriyle birlikte Odamıza (itso@itso.org.tr) ivedilikle gönderilmesi gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Yayınlanma Tarihi: 02-12-2021

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?