Mustafa Kemal ATATÜRK
Katı ve Sıvı Yakıt Yakımı Yasağı Hakkında

06.09.2019 tarih ve 90 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 1. maddesinde; İnegöl, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik, Orhangazi, İznik ve Yenişehir ilçelerinin doğalgaz isale hattının ulaştığı bölgelerdeki ev ve işyerlerinde (kamu binaları, lojmanları, hastane ve okullarda dâhil olmak üzere) ısınma amaçlı olarak katı ve sıvı yakıt kullanımının sonlandırılarak alternatif temiz yakıt (doğalgaz, güneş, jeotermal, ısı pompaları, yenilenebilir enerji kaynakları vb.) kullanımına geçilmesine ve geçişlerde, doğalgaz isale hattı geçmiş ancak ev ve iş yerlerinde henüz iç tesisat döşenmemiş yerlerde 01 Kasım 2020 tarihine kadar iç tesisat döşenerek doğalgaz kullanımına başlamasına karar verilmişti.

İnegöl İş Dünyası Platformu’nun girişimleri neticesinde pandemi sürecinde yaşanan olumsuzluklar da göz önüne alınarak bu süre 01 Haziran 2021 tarihine uzatılmıştı.

Buna göre;

Evlerde, İşyerlerinde ve Sanayide Temiz Enerjiye Geçiş:

• İnegöl ilçemizde bölgesinde doğalgaz bulunan tüm ev, işyerleri ve sanayi işletmelerinde, katı (odun, kömür, talaş, prina vb.) ve sıvı yakıt kullanımı yasaklanmıştır.

Bölgesinden doğalgaz isale hattı geçen ev, işyerleri ve sanayi işletmelerinde doğalgaz kullanımına 01.06.2021 tarihinden itibaren geçilmiştir.

06.09.2019 tarihinden sonra bölgesinden doğalgaz isale hattı geçecek olan ev, işyerleri ve sanayi işletmelerinde, isale hattı geçtikten sonra iç tesisatını 1 yıl içerisinde döşeterek doğalgaz kullanımına geçmesi gerekmektedir.

Üretim proseslerinde kullanılan katı (kömür, odun, talaş, prina vb.) ve sıvı yakıtlı yakma tesislerinin alternatif temiz yakıta (doğalgaz, güneş, jeotermal, ısı pompaları, yenilenebilir enerji vb.) geçişi 01.01.2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.

İstisnai Durumlar:

• İşletmesinde akışkan yataklı yakma sistemi bulunan tesisler, kazanın ekspertiz raporu ile belirlenen ekonomik ömrünün sonuna kadar kullanımına devam edebileceklerdir.

• Isınma sistemi ile üretimde kullanılan yakma sistemi komplike ise 01.01.2022 tarihine kadar temiz yakıta geçilmesi gerekmektedir.

Üyelerimizin herhangi bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları hususunda önemle hatırlatılır.

Yayınlanma Tarihi: 14-09-2021

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?

Resmi Gazete'nin 9 Haziran 2021 tarih ve 31506 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; üyelerimizin geçmiş dönem ödenmemiş olan yıllık aidat borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

Geçmiş dönemlere isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları anapara ödemesi kapsamında tahsil edilmeyecektir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ekim 2021 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile bizzat Odamıza gelerek ve/veya üyelik sisteminden online olarak yapılandırma müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar (İlk Taksit Tarihi: 30 Kasım 2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (Son Taksit Tarihi: 30 Nisan 2022) ödemesi gerekmektedir.

Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belirleyecektir.

Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

Üyeler, 31 Ekim 2021 tarihine kadar başvuruda bulunacaklardır.

Başvuru Odamıza aşağıda örneği bulunan dilekçe ile fiziksel olarak yapılabileceği gibi, "https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri - TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Dilekçe örneği için linke tıklayınız.