Mustafa Kemal ATATÜRK
EMCS Kapsamı Dışı Ürünlerin Hırvatistan'a Girişi, Sevkiyatı ve Transit Geçişi Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce tarafımıza yapılan tebliğde, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 28.04.2020 tarih ve 63595592 sayılı yazıda, Zagreb Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen;

Hırvatistan Cumhuriyeti tarafından ısıtma yakıtı veya motor yakıtı dışında kullanım amacı olan (EMCS-Excise Movement and Control System kapsamına girmeyen enerji ürünleri) ürünler için bazı özel ulusal kontrol önlemleri uygulandığı ve söz konusu ürünlerin 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 2710 20 90, 3403 11 03, 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80, 3403 91 00, 3403 99 00 CN kodlarına giren enerji ürünleri, 3814 00 90 CN kodu kapsamına giren ürünler ve 3826 00 90 CN kodu kapsamına giren ürünlerden oluştuğu belirtilmektedir.

Ayrıca yazıda, söz konusu ürünlerin fiziki olarak Hırvatistan toplarından geçtiği durumlarda (AB’nin diğer üye devletlerinden gelen veya giden mallar dâhil) ilgili işletme ve bireyler için aşağıdaki yükümlülüklerin belirlendiği vurgulanmaktadır:

  1. Kayıt yükümlülüğü ve Hırvatistan Gümrük İdaresinden özel izin alma yükümlülüğü (Hırvatistan Cumhuriyetinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere atıfta bulunur) ve bu malların kaydını tutma yükümlülüğü.
  2. Hırvatistan Gümrük İdaresine aşağıdaki hususları bildirim yükümlülüğü;
  3. EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarına girişi,
  4. EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarından sevk edilmesi,
  5. EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarından transit geçişi, ayrıca Hırvatistan Cumhuriyeti Topraklarına giren-çıkan-transit geçen malların hareketine ilişkin ek belge.

Bu çerçevede bahse konu olan ürünlerle ilgili olarak ‘’taşıyıcıların bildirim yükümlülüklerinin’’ detayları aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir.

  • Hırvatistan’a girişlerde; Gümrük İdaresine, ülkeye girişten en az 24 saat önce, e-posta yolu ile usulüne uygun olarak doldurulmuş bir O-PL formu göndererek EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin amaçlanan girişini bildirmek (ELO@carina.hr)
  • Hırvatistan’dan çıkışlarda, Gümrük İdaresine e-posta yolu ile usulüne uygun olarak doldurulmuş bir O-PL formu göndererek planlanan sevkiyattan en az 24 saat önce EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin amaçlanan sevkiyatını bildirmek (ELO@carina.hr)
  • Hırvatistan’dan transit geçişlerde, Gümrük İdaresine EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin planlanan geçişlerini planlanan transitten en az 24 saat önce e-posta yolu ile usulüne uygun olarak doldurulmuş bir O-NK formu ve CMR sevkiyat belgesinin bir kopyasını e-posta yoluyla bildirmek (ELO@carina.hr)

Söz konusu yükümlülükler yerine getirmeyen taşıyıcılara para cezası uygulanacağı ayrıca vurgulanmaktadır.

Yayınlanma Tarihi: 17-05-2021

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?

İçişleri Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" gönderildi.

Salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’ten itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgede açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgemiz çerçevesinde e-Devlet platformunda yeralan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden alınan “çalışma izni görev belgesini” ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir iş yerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formu” da denetimlerde ibraz edilebilecektir.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili bilgi için aşağıda linki yer alan Genelgenin dikkatlice okunması önem arz etmektedir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi aynı Genelgenin ekinde belirlenmiştir.

Genelgede belirtilen bu kişilerin yapılacak denetim ve kontrollerde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla; cezai işlemlerle karşı karşıya kalmamaları için e-devlet üzerinden izin belgesi almaları gerekmektedir.

İzin Formunun ilgili işyeri dışında başka bir yere onaylatılmasına gerek yoktur.

Üyelerimize önemle duyurulur.

EK:

1-Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi

2-Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi

3- Çalışma İzin Görev Belgesi Formu (PDF)

4- Çalışma İzin Görev Belgesi Formu (Excel)