Mustafa Kemal ATATÜRK
Güney Sudan'daki Projeler Hk.

İlgi: TOBB’nin 11.02.2021 tarihli ve 34221550-720- 1379 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Juba Büyükelçimiz ile Güney Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı arasında gerçekleşen görüşmede gündeme gelen ve ekte sunulan ticari ve ekonomik projelerin hayata geçirilmesine Güney Sudan'ın önem atfettiği belirtilerek, Türk şirketlerinin anılan projelere destek vermelerinden ve Güney Sudan'a yatırım yapmalarından memnuniyet duyacaklarının ifade edildiği bildirilmektedir.

Ek: Güney Sudan Ticari ve Ekonomik Projelerin Listesi: https://www.itso.org.tr/upload/files/ekguney.pdf

Bilgilerinize sunarız.

Yayınlanma Tarihi: 16-02-2021

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?