Mustafa Kemal ATATÜRK
Ticaret Bakanlığı Yönetmelik Değişikliği Duyurusu Hk.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik öngören Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Mayıs 2024 tarihli ve 32546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmelik değişikliği ile 14 Mayıs 2024 tarihinden önce taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, gerçek kişi işletmeleri için işletme sahibi, tüzel kişi işletmeleri ve şubeler için ise MERSİS’e kayıtlı yetkili temsilci tarafından, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartının aranmayacağı düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, mezkûr Yönetmelikte 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan değişikliğe istinaden, ilan platformlarına; ilanı yayımlamadan önce ilana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğinin doğrulanması yükümlülüğü getirilmiştir. Bu çerçevede, söz konusu yetki doğrulamasının Bakanlığımızca oluşturulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden yapılmasına ilişkin çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Bu itibarla, halihazırda yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerinin, hem EİDS yetki doğrulaması uygulamasının devreye alınması sonrasında ilan verirken herhangi bir sorun yaşamamaları hem de idari yaptırıma maruz kalmamalarını teminen, bahse konu mevzuat değişikliği ile getirilen mesleki deneyim şartına ilişkin istisnai düzenlemeden faydalanarak ivedilikle yetki belgesi almaları azami önem taşımaktadır.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Yayınlanma Tarihi: 07-06-2024

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?