Mustafa Kemal ATATÜRK
Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Oran Değişikliği/Meksika

Ticaret Bakanlığı’ndan gelen yazıda Meksika Genel İthalat ve İhracat Vergileri Kanunu kapsamında 22.04.2024 tarihli Meksika Federal Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe giren Kararname ile adil piyasa koşullarının sağlanması, yerli sanayinin gelişiminin teşvik edilmesi ve iç pazarın desteklenmesi amacıyla; çelik, alüminyum, tekstil, giyim, ayakkabı, ahşap, plastik ve mamulleri, kimyasal ürünler, kâğıt ve karton, seramik ürünler, cam ve mamulleri, elektrikli teçhizat, ulaşım ekipmanları, müzik aletleri ve mobilya ürünlerini kapsayan 544 gümrük tarife satırındaki malların ithalatında gümrük vergilerinin %5 ila %50 arasında değişen oranlarda yeniden düzenlendiği bildirilmektedir.

Bu defa, söz konusu Kararname’de değişiklik yapan 9.5.2024 tarihli Meksika Federal Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe giren Kararname ile GTİP Kodu 7601.10.02 “İşlenmemiş alaşımsız aluminyum” ile GTİP Kodu 7601.20.02 “İşlenmemiş aluminyum alaşımları” ürünlerinin, 22.04.2024 tarihli Kararname kapsamından çıkarılarak, mezkûr ürünlerin ithalatında gümrük vergisinin %0 oranında uygulanmasına yönelik bir düzenleme yapılmış ve GTİP Kodu 3102.21.01 “Amonyum Sülfat”ın ithalatında uygulanan %0 oranındaki gümrük vergisi %35 oranına yükseltildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda özetlenen düzenlemelere ilişkin olarak daha detaylı bilgi https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5725965&fecha=08%2F05%2F2024#gsc.tab=0 internet adresinden erişilebilen Kararname metninde bulunmakla birlikte; ilgili Müşavirlikçe İngilizce diline yapılan gayri resmi tercüme yazısı aşağıdaki linkte olup ilave bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliğimiz (meksika@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

 

Gayriresmi Tercümeye buradan ulaşabilirsiniz.

Yayınlanma Tarihi: 05-06-2024

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?