Mustafa Kemal ATATÜRK
Dost Ülke Vatandaşları ve Tüzel Kişiliklerinin Rusya'da Banka Hesabı Açmalarının Kolaylaştırılması

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 09.11.2023 Tarih ve E-34221550-720-12188 Sayılı Yazısı

Ilgide kayıtlı yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliği'nden alman yazıya atfen, Rusya Federasyonu (RF) Hükümetine ait internet sayfasında, dost ülke vatandaşları ve tüzel kişilerinin RF'de iş kurmalarını kolaylaştıracak bir takım kararlar alındığı, ülkemizin de aralarında bulunduğu anılan ülke vatandaşları ve tüzel kişilerinin RF bankalarında hesap açmalarmın kolaylaştınlmasmın amaçlandığı, bunun için söz konusu kişilerin kendi ülkelerinde bulunan finansal kuruluşlara gerekli belgeleri sunmak suretiyle RF bankalannda hesap açmalannın mümkün olacağı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu habere http://government.ru/news/49928/ adresinden ulaşılabilmesi mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Üyelerimize duyrulur.

 

Yayınlanma Tarihi: 13-11-2023

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?