Mustafa Kemal ATATÜRK
İşletme Değerlendirme Raporu Hk.

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 14/09/2023 tarihli, E-34221550-622.99-9926 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin tarafımıza ilettiği yazıda, KOSGEB tarafından Birliğe iletilen İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) konulu evrakına atfen KOSGEB, kamu kurumlarıyla yapılan veri paylaşım protokolleri kapsamında temin ettiği idari kayıtlar ile işletmeye özel temel parametreleri içeren İşletme Değerlendirme Raporu'nu (İDR) hazırlamış ve dijital bir ürün olarak 2019 yılının son çeyreğinde işletmelerin istifadesine sunmaya başlamıştır. Devreye alınan sistem üzerinden bugüne kadar yaklaşık 40.000 işletme İDR’sini almıştır. Rapor bir bütün olarak incelendiğinde işletmenin geçmiş beş yıllık performansı göz önüne alınarak yönetimsel kabiliyeti ve kapasitesi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu özelliği ile rapor, işletmenin iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara işletme hakkında fikir vermekle birlikte işletmenin geçmiş beş yıllık dönemdeki gelişimini takip edebileceği bir öz değerlendirme imkânı da sunmaktadır. Bu sayede işletmenin veri temelli karar alması ve yönetim süreçlerini iyileştirmesi sağlanabilecektir. Bu süreçte işletmelerden aldığımız geri bildirimlerde, işletmelerin İDR'yi ticari ilişkilerinde, ihracat bağlantılarında, kurum ve kuruluşlarla münasebetlerinde ve finans sektörü ile kurduğu irtibatlarda kendilerini ifade edebilecek temel bir doküman olarak değerlendirdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca gerek işletmelerden İDR’lerinin dijital ortamda üçüncü kişilerle paylaşılması gerekse destek veren kurum/kuruluş ve bankalardan işletmeye ait İDR’nin temin edilmesi yönünde talepler gelmeye başlamıştır. Söz konusu talepler doğrultusunda, Başkanlığımız tarafından hem veri paylaşımı yükümlülüklerimiz ve veri güvenliği konusundaki hassasiyetimiz hem de işletmelere özellikle finansa erişim noktasında sağlayacağı katkı göz önüne alınarak, İDR’nin güvenli bir şekilde işletme rızası alınarak paylaşımı için uygun altyapıya sahip olan Findeks Platformunun kullanılması yönünde Kredi Kayıt Bürosu ile işbirliği yapılmıştır. Bu çerçevede sistem entegrasyonları tamamlanmış ve İDR’nin 2018-2022 dönemi verileri içeren yeni versiyonunun Findeks Platformu üzerinden sunumuna başlanmıştır. İşletme, Findeks Platformu üzerinden 5 TL ücret karşılığında kendi raporunu alabileceği gibi üçüncü kişilerin talep etmesi durumunda işletmenin rıza vermesi kaydıyla 15 TL karşılığında rapor temin edilebilecektir. İşletmenin ve/veya raporu talep edecek kişilerin Findeks Platformuna üye olması gerekmekte olup www.findeks.com adresinden bu işlem yapılabilmektedir.

Söz konusu yazıda; KOSGEB'in kurum ve kuruluşlar ile yapmış olduğu veri paylaşım protokolleri kapsamında almış olduğu idari kayıtları kullanarak dijital ortamda oluşturduğu "İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)"nin 2018-2022 yıllarına ilişkin yeni versiyonunun Türkçe ve İngilizce olarak e-Devlet üzerinden işletmelerin erişimine açıldığı bilgisi yer almakta olup İDR ile ilgili detaylı bilgi, örnek rapor, rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanına aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir.

Detaylı bilgi için:

www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu

Yayınlanma Tarihi: 18-09-2023

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?