Mustafa Kemal ATATÜRK
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi (Türkiye-KKTC Arasındaki Ticarette Yerel Paraların Kullanılmasının Yaygınlaştırılması Hk)

Malumları olduğu üzere, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 2-3 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Ortak Komite Toplantısı kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokol" imzalanmıştır. Söz konusu protokolün ekinde yer alan Eylem Planı 07/09/2021 tarih ve 31591 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Eylem Planı’nın 22 nolu faaliyetinde KKTC ile ikili ticarette Türk Lirası kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik bir eylem yer almaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımız koordinasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde alınan karara istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı 17.11 2022 tarih 1682194 sayılı yazısında İhracat Genelgesi'nin "Türk lirası ihracat" başlıklı 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, GB'nin 22 nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunludur. Ancak 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz." olarak değiştirildiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, değişiklik konusu madde hükmü 05.12.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup, bu tarihten sonra KKTC'ye yapılan ihracatın yalnızca Türk lirası cinsinden gerçekleştirilmesi zorunlu olacağından, konu hakkında ihracatçı firmaların ve diğer ilgili paydaşların bilgilendirilmesi gerekliliği hasıl olmuştur.

Üyelerimize duyurulur.

Yayınlanma Tarihi: 01-12-2022

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?