Türkiye-Özbekistan İş Konseyi organizasyonunda 14-17 Nisan 2019 tarihleri arasında Taşkent’e özel sektör heyeti ziyaretinin düzenlenmesi planlanmaktadır. Orta Asya’nın en fazla nüfusa sahip ülkesi olan Özbekistan hizmetler sektörü, turizm, tarım ve gıda sanayii, inşaat malzemeleri, gıda işleme ve tarım makineleri, otomotiv ana ve yan sanayii, tekstil, ilaç sanayii, temizlik malzemeleri ve diğer günlük tüketim ürünleri, enerji, kimya sanayii, madencilik ve birçok başka sektörde önemli ihracat ve yatırım potansiyeli barındırmaktadır. 2011-2016 yılları arasındaki dönemde ortalama yüzde 8 oranında büyüme performansı sergileyen Özbekistan’da ekonominin liberalleştirilmesi ve daha fazla dışa açılması süreci giderek ivme kazanmaktadır. Döviz piyasasında serbestleşmenin önünü açan 2 Eylül 2017 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bu anlamda etkili bir adım olup, Özbekistan’ın dünya ekonomisine hızla entegre olacağına dair ipucu vermektedir.

Taslak programı ekte sunulan, T.C. Taşkent Büyükelçiliğimiz ve Ticaret Müşavirliğimiz destekleriyle organize edilecek söz konusu ziyaret çerçevesinde, Özbekistan Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, İnşaat Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, Devlet Yatırım Komitesi, Taşkent Valiliği gibi yerel kurum ve kuruluşlarda görevli üst düzey yetkililerle görüşmelerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

Bu bağlamda, anılan ziyarete katılmayı arzu eden üyelerimizin 5 Nisan 2019 Cuma günü saat 18:00’e kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/886/12557 adresli internet bağlantısındaki katılım formunu eksiksiz olarak doldurmaları, ayrıca katılım durumlarına göre Paket program veya yerinden katılım bedelini kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmaları gerekmektedir. Özbekistan’a seyahat edecek hususi ve umuma mahsus pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Üyelerimize duyurulur.

 

İstanbul Ticaret Odası tarafından Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da geçtiğimiz dönemde beş kez Türk Ürünleri Fuarları gerçekleştirilmiş olup, sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda Bölgenin en önemli uluslararası platformu olarak bilinen 26. Tiran Uluslararası Fuarı'nın Türkiye milli iştiraki Oda'mız tarafından gerçekleştirilecektir.

23-26 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 26. Tiran Uluslararası Fuarı Türkiye Milli İştiraki Katılım Bedeli 2.650 TL/m2 olup, bu bedele tüm ana hizmetler dahildir. 

Ülkemiz ile Arnavutluk arasında imzalanan "Serbest Ticaret Anlaşması" ile 26. Tiran Uluslararası Fuarı'nın önemi artmış olup, Fuarda tüm sanayi, ticaret ve hizmet firmalarımızın yer alması mümkündür.

Arnavutluk ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri potansiyelinin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyan 26. Tiran Uluslararası Fuarı'nda profesyonel ziyaretçiler ile ikili görüşme imkanı sağlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

 

Kurulumuz organizasyonu ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğinde 13- 16 Nisan 2019 tarihleri arasında, Filistin’e bir İş Konseyi Heyeti Programı düzenlenecek olup Filistin’in en önemli ticaret merkezleri olan Kudüs, Ramallah, Nazareth ve Nablus şehirlerinde Filistinli iş insanları ile ikili iş görüşmeleri ve saha ziyaretleri düzenlenecektir. Bahsekonu ziyaret vesilesiyle DEİK’in Filistin’deki muhatap kuruluşu olan Filistin İş İnsanları Dernekleri Federasyonu ile Ramallah’ta Türkiye-Filistin İş ve Yatırım Forumu gerçekleştirilecektir. Ziyaret kapsamında Filistin’de yatırımı bulunan Türk firmalarına ziyaret düzenlenmesi öngörülmektedir.

Türkiye’den yıllık 500 milyon dolar ithalatı olduğu tahmin edilen Filistin’de gıda başta olmak üzere tarım, tekstil, hazır giyim, plastik ve mutfak eşyaları alanlarında firmalarımız açısından ticaret ve yatırım imkanları mevcuttur. Filistin gıda sektöründeki yatırımlara bağlı olarak ambalaj, soğuk depolama ve lojistik sektörlerinde de yatırım ihtiyacı vardır. Başta yenilenebilir enerji olmak üzere enerji, demir-çelik üretimi ve geri dönüşüm sektörlerinde de yatırım ihtiyacı bulunmaktadır.

Nüfus artışına bağlı olarak büyük tüketim hacmine sahip Filistin’de yatırım yapacak firmalarımızın İsrail pazarına erişme imkanları vardır. Filistin’in AB ve ABD ile olan Serbest Ticaret Anlaşmalarını da kullanarak AB ve ABD’ye kotasız ve gümrüksüz ihracat yapmaları mümkündür.

Bu çerçevede, söz konusu ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/878/12490 adresinden kayıt yaptırmaları ve en geç 20 Mart 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar 6.500 TL katılım ücretini ödemeleri rica edilir. 

Katılım ücretine İstanbul-Tel Aviv gidiş dönüş uçak biletleri, konaklama, Filistin’de ulaşım, rehberlik-tercümanlık hizmetleri ve yemek masrafları dahildir. 

Üyelerimize duyurulur.

 

28/2/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir. Bu muafiyet ile 1/12/2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28/2/2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine, belediye grup ayar memurluklarına ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı  herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir. İlgili Kanunla değişiklik yapılan maddelere ilişkin uygulamalar bu çerçevede değerlendirilerek yürütülecektir.

Üyelerimize duyurulur.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama