İlgi : İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerinden 04.04.2018 tarih ve 220-4055 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Elektrik ve Elektronik İhracatçılar' Birliğince Elektrik, Elektronik ve Bilişim sektörlerinde yüksek katma değerli üretim yapılabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması ve Üniversite - Sanayi İşbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen 6. TET Ar-Ge Proje Pazarı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Dr. Faruk ÖZLÜ'nün de teşrifleriyle 6-7 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir.

"Proje Baharı" olarak da adlandırdığımız 6. TET Ar-Ge Proje Pazan'nda ön elemeyi geçen projeler yatırımcılar, üniversiteler, teknoparklar, iş adamları ve sanayiciler gibi girişimcilik ekosisteminin farklı paydaşları ile bir araya gelme imkanını yakalamışlardır. Danışma Kurulunda alanının önde gelen isim ve firmalarının yer aldığı Proje Pazanina yapılan başvurular arasından 90 proje etkinlikte sergilenmeye hak kazanmıştır ve derece kazanan 15 projeye toplamda 187.500 TL ödül verilmiştir.

Birliğimiz tarafından, 2018 yılı Ekim ayı içerisinde "TET Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliğinin yedincisinin Sn. Cumhurbaşkanımızın teşriflerinin de beklendiği TİM İnovasyon Haftası ile birlikte düzenlenmesi planlanmaktadır. Bahse konu etkinlikte Akıllı Şehirler teması altında

  • Akıllı Binalar ve Çevre
  • Akıllı Enerji
  • Akıllı Sağlık ve Medikal
  • Akıllı Ulaşım ve Ulaşım Araçları 
  • Diğer Akıllı Uygulamalar (Mobilite, sağlık, eğitim, üretim vb.) olmak üzere 5 kategoride proje başvurulan alınacaktır.

TET Ar-Ge Proje Pazarı'na başvuran projelerden ön değerlendirmeyi geçecek tüm projelere TİM İnovasyon Haftasında projelerini sergileme imkânı verilecektir. Ayrıca etkinlik paydaşlarımız arasında yer alan kuluçka merkezleri tarafından uygun görülen projeler kuluçka programına kabul edileceklerdir ve yatırımcı karşısına çıkmaya uygun görülen projeler yatınmcı sunumlarma iştirak edebileceklerdir. Dereceye giren tüm projelere ise toplamda 187.500 TL ödül dağıtılacaktır.

Etkinliğimizin son başvuru tarihi 19 Temmuz 2018 olup, proje başvuruları www.tetprojepazari.org adresinden kabul edilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama