İlgi: TOBB'nin 20.09.2017 tarih ve 14393 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; Maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliği'nin 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır. Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına dair alt mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar ekte yer alan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütüleceği ifade edilmiştir.

 

Üyelerimize duyurulur.

 

EKLER: YÖNETMELİK

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama