KOSGEB, işletmelerin uluslararası ticarete yönlendirilmesi için lojistik desteği vermektedir.

Lojistik desteği, işletme tarafından serbest bölgeye veya yurt dışına havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile apılacak ihracat işlemlerinde; malın alıcıya ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar. İthalat işlemleri ve serbest bölgelerden yapılacak ihracatlar destek kapsamı dışındadır.

Şartları

İşletmelerin bu destekten faydalanabilmesi için bilanço esasına göre defter tutması ve Program başlangıç tarihinden önceki son mali yıl içinde ihracat yapmamış olması gerekir. Program süresi içerisinde işletmenin ihracat yapmış olması destek başvurusuna engel teşkil etmez.

Eğer Genel Destek Programı’na daha önce başka bir destek için başvurmuş ve bu sürelerde ihracat yaptıysanız, bu durum destek almanıza engel teşkil etmez.

Limitler

Gümrük Beyannamesine bağlanmış her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 8.000 (sekizbin) TL’dir.

Program süresince desteğin üst limiti 40.000 (kırkbin) TL’dir.

Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4.bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

Lojistik Desteği Nasıl Alınır?

  1. İşletmenin KOSGEB tarafından desteklenip desteklenmediğini tespit etmek.
  2. İşletme KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteriyorsa KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptırmak.
  3. KOSGEB veri tabanı kaydının onaylanmasının ardından E-KOBİ üzerinden Genel Destek Programı başvurusu yapmak ve başvuru formu ile taahhütnameyi ilgili müdürlüğe teslim etmek.
  4. Genel Destek Programı onayı sonrası KOSGEB Lojistik Desteği başvurunu E-KOBİ üzerinden yapmak ve onay almak.
  5. İlgili harcamaları yapmak ve harcama belgelerini ödeme talep formu ile birlikte KOSGEB il müdürlüğüne teslime etmek. Ödeme talep formu da E-KOBİ üzerinden oluşturulmalıdır.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama