İlgi: Bursa İŞKUR İl Müdürlüğü'nün 06.11.2017 tarih ve 620/33907 sayılı yazısı.

     İŞKUR tarafından engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve İşyerine uyumlarının sağlanması, yine engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere, "Engelli Çalıştırmayan İşverenlere Uygulanan İdarî Para Cezalarını Değerlendirmeye Yetkili Komisyon Fon” kaynağından destek verilecektir, STK, belediye, kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör işyerleri ve kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlüler, 11 Aralık 2017 tarihine değin İŞKUR Bursa İl  Müdürlüğüne projelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

      Engellilerimize Yönelik Projelere Sağlanacak Destekler;

* Engelli Kendi İşini Kurma Projeleri: Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler; toplam 50.000 TL ye kadar hibe kapsamında desteklenmektedir.

* Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projeleri: Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler; brüt asgarî ücretin 15 katına kadar hibe kapsamında desteklenmektedir.

* Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler: özel sektör işyerleri, belediyelerin uzun süreli engelli istihdam etmelerini sağlamak üzere engellinin işini yapmasını sağlayacak veya kolaylaştıracak araçlar, teçhizatlar destek teknolojileri alt başlığı ile finanse edilecektir,

* Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler: Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projelerde engelli başına 35 TL idari gider başta olmak üzere ulaşım gideri, yardımcı personel vb. ödeme destekleri yapılacaktır.

* Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler: Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitim kurs giderleri karşılanacaktır.

* Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler: İşgücü piyasasında normal şartlar altında çalışma İmkânı kısıtlı olan zihinsel ve ruhsal engelli kişilere istihdam ortamları oluşturulması amacıyla oluşturulan Korumalı İşyerlerine Kuruluş Sermaye Desteği olarak En fazla 150 bin TL, Engelli Ücret Desteği olarak 12 ay boyunca brüt asgari ücret, işletme Gider Desteği olarak ta 12 ay boyunca fatura bedellerinin %60’ı desteklenecektir.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama