İlgi:  TOBB’nin 13.10.2017 tarih ve 15651 sayılı yazısı.

Sayın Üyemiz,

İlgi yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili yazısına atfen, 2231(2015) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi (BMGK) kararının uygulanması amacıyla görevlendirilen Kolaylaştırıcının, BM nezdindeki Daimi Temsilciliğinize ilettiği Notaya atfen, anılan kararın B Eki’ nin 2. Paragrafı uyarınca, İran’a tedariki, satışı ve/veya transferi BMGK’nın onayıyla gerçekleştirilmesi mümkün olan madde, malzeme, teçhizat, ürün ve teknoloji listesinin 1 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla güncellendiği, bu çerçevede “INFCIRC/254/REv.12/ part 1”listesinin  yerine  “INFCIRC/254/Rev.13/part 1” listesinin, “INFCIRC/254/REv.9/ part 2” listesinin yerine ise “INFCIRC/254/Rev.10/part 2” listesinin geçerli olacağı ve listeler dahil satın alma/tedarik kanalıyla ilgili bilgilere http://www.un.org/en/sc/2231/restrictions-nuclear.shtml internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama