İlgi: TOBB'nin 26.01.2018 tarih ve 1628 sayılı yazısı.

Ekonomi Bakanlığı tarafından , ham madde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir. Elektronik postada, bahsi geçen ürünlerin yer aldığı 4 adet listenin bulunduğu, bu listelerdeki ürün grupları ile ilgili sanayicilerimizin tarife kontenjanı açılması, gümrük vergilerinin askıya   alınması veya askıya alma listesinden çıkarılması ile ithal lisansları hakkındaki başvurularını gerçekleştirmeleri talep edilmektedir. Elektronik posta içeriğine ve eklerine Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) üst panelindeki "TOBB Birimleri" altında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü başlığındaki"Duyurular"(https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=26 1 1 &Ist=DuyurularListesi) kısmından ulaşılabilmektedir. 

Saygılarımızla üyelerimizin bilgilerine sunarız.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama