İlgi: TOBB'nin 06.02.2018 tarih ve 2192 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıya atfen; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) adıyla yeni bir sistemi hayata geçirdiği belirtilmekte olup, anılan program ile gümrük işlemlerinin dış ticaret erbabı tarafından eş zamanlı takibinin yapılabileceği vurgulanmaktadır.

Bahsi geçen program hakkındaki detaylı bilgi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın https://www.gtb.gov.tr/duyurular/gumruk-esya-takip-ve-analitik-performans-programi-getapp adresinden temin edilebilmektedir.

Buna ilaveten, ilişikte bir örneği sunulan ve TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) üst panelindeki "TOBB Birimleri" altında yer alan Dış Ekonomik Ilişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü başlığındaki"Duyurular"(https ://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php rid=2617&lst=DuyurularListesi) kısmından da ulaşılabilmektedir.

EKLER: Bilgi Notu

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama