İlgi: TOBB’nin 05.01.2018 tarih ve 296 sayılı yazısı.

Ilgide kayıtlı yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) Ankara Büyükelçiliği internet sitesinde yer alan 25 Aralık 2017 tarihli duyuruya atfen, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydı ile Türkiye'den Çin'e yönelik yapılacak vize başvuru işlemlerinde internet sistemine geçildiği, e-vize uygulamasının başlatıldığı ve M kodlu ticari vize başvurularında istisnai bir uygulamaya gidildiği belirtilmektedir. 

Yazıda, yeni vize uygulaması kapsamında ÇHC Ankara Büyükelçiliği tarafından belirlenen ve hazırlık çalışmaları sürdürülen ekteki listede yer alan kurum ve kuruluşların Çin'e yönelik vize işlemlerinin hızlandınlabilmesini teminen istisnai uygulamalar getirildiği ifade edilmektedir. 

Yazıda devamla, ÇHC'ye yönelik iş amaçlı seyahatleri kapsayan ve işadamlanmızı ilgilendiren M tipi vize temin sürecinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede özetle, ÇHC Ankara Büyükelçiliği tarafından tanındığı belirtilen meslek örgütleri ve kuruluşlara üyelikleri ile firmalarda çalıştıklarını ispatlayanlardan onaylı davet mektubu talep edilmeyecek; bunun yerine sadece ÇHC'de bulunan bir firmadan temin edilecek davet mektubunun yeterli olacağı belirtilmektedir. Birliğimizce ekte yer alan listenin daha kapsamlı bir şekilde oluşturulması için Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.   

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

 

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama