İlgi:KOSGEB'in 18.01.2018 tarih ve 60014838-745.01.01 E.798 sayılı yazısı. 

Sayın Üyemiz, 

   KOSGEB Başkanlığı, Avrupa Birliği işletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği  Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and  Medium-sized Enterprises-COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak  yetkilendirilmiş olup, ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve  değerlendirmesinden sorumludur. COSME Programının bileşenlerinden biri olan "Çerçeve Koşulların iyileştirilmesi"  bileşeni, kapsamında "Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Stratejik Küme  Ortaklıkları - European Strategie Cluster Partnerships for Smart Spccialisation" proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekteki dokümanda yer  almaktadır.  Ülkemizin Programdan yararlanma durumunun, projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanması Başkanlığımızın öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edebilmesini teminen, yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine iletilmesi gerekmektedir.      

Projeyle ilgili dokumanlar:  

Çağrı Metni:   htt s://ee.euro a.eu/easme/sites/easıne-siteffiles/documents/temıs of reference cosclustpartns-   2017-03-02.odf   

Elektronik Başvuru:   

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/clesktop/en/opportuni ties/cosme/calls/cc»;-   el ustpartns-201 7-3-02.html*.topics=callIdenti er/ı/CC.)S-CLUSTPARTNS-201 7-3-   02/1 /1 /1 /default-<,zroul)84eallStatus/t/Forthcornin£1/1 /1 /0/de raultgroupft.   callStatus/t/Onen/1 /I /0/clefault-grouo&eallStatus/t/Closed/1 /1 /0/defau Itizroup&-   Fi dentifier/dese   Soru Cevap:   EASME,-COSME-CLUSTER-STRATEGTC-PARTNERSI-TIPS(2,ec.europa.eu   

Saygılarımızla üyelerimizin bilgilerine sunulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama