İlgi: T.C. Bursa Valiliği/ İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 3.11.2017 tarih ve 47039859 - 500- E.7650 sayılı yazısı.

Sayın Üyemiz,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılması ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektöründe, faaliyet gösteren işletmelerin uygulamış oldukları  verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl "Verimlilik Proje Ödülleri" verilmektedir. 

2018 Yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamış olup, sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları  verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabileceklerdir. Bunun yanı sıra, projenin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü, bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkün olacaktır. Başvurular 9 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek olup, başvuru ve ödül süreci hakkında ayrıntılı bilgiler, Bakanlığın Verimlilik Genel Müdürlüğü http://vgm.sanayi.gov.tr  internet adresinde yer almaktadır. 

Saygılarımızla üyelerimizin bilgilerine sunulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama