Mustafa Kemal ATATÜRK
2022-2 BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı Hakkında

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla 2022-2 BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı açılmıştır.

Tematik alanda açılan ikinci BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı olma özelliğine sahip çağrı; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve 15 Temmuz 2021 tarihinde Yeşil Mutabakat Eylem Planına yönelik olarak yayınlanan 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hazırlanmıştır.

İş fikri başvuruları 1 Haziran 2022 ve 1 Ağustos 2022 tarihleri arasında 63 uygulayıcı kuruluş tarafından alınacaktır. Uygulayıcı kuruluşlar girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştireceklerdir.

BiGG uygulayıcı kuruluşlarının kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile yeşil büyümeye hizmet eden öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularında iş fikri başvuruları  kabul edilecektir

BiGG uygulayıcı kuruluşlarının listesi ve yeşil büyümeye hizmet eden öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularının yer aldığı çağrı dokümanı yayımlanmıştır.

Çağrı Takvimi

 • 1 Haziran 2022 – 1 Ağustos 2022 Saat 17:00 Ön başvuruların Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından alınması
 • 1 Haziran 2022 – 19 Ağustos 2022 Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından yürütülen 1. Aşama faaliyetleri
 • 22 Ağustos 2022 – 29 Ağustos 2022 Saat 17:00 TÜBİTAK tarafından 2. aşama başvurularının alınması
 • Eylül 2022 Uygulayıcı Kuruluşların girişimcilere ait belgeleri TÜBİTAK’a ulaştırması için son tarih
 •  8-15 Eylül 2022 Eksik başvuru belgelerinin tamamlanması
 • Ekim- Kasım 2022 2. Aşama panel değerlendirmeleri
 •  Aralık 2022 Desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin duyurulması
 • Ocak-Şubat 2023 Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması
 • Şubat 2023 Destek başlangıç tarihi

Çağrıya Başvuru Koşulları

 Programa ön başvuru tarihi* itibariyle üniversitelerin;

 •  Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
 •  Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi, aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde Programa başvurabilecektir;
 • Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak, Ø
 • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

Ön başvuru tarihi; iş fikrinin Uygulayıcı Kuruluş tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade etmektedir.

 

İlgili dokümana ulaşmak İçin tıklayınız.

Yayınlanma Tarihi: 14-06-2022

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?